หนังสือ "บ่อบำบัดน้ำเสียคลองด่าน โครงการผลาญชาติ" (ฉบับพิมพ์ครั้งแรก 2545)

หนังสือ "บ่อบำบัดน้ำเสียคลองด่าน โครงการผลาญชาติ"
ฉบับพิมพ์ครั้งแรก: 2545

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด (PDF file)

คณะผู้จัดทำข้อมูลและเรียบเรียง:
กลุ่มพิทักษ์รักษ์ท้องถิ่นคลองด่าน
กลุ่มศึกษาและรณรงค์มลภาวะอุตสาหกรรม [1]
ทีมข่าวพิเศษหนังสือพิมพ์ผู้จัดการ
และ TERRA

ภาพ:
ณรินทร์ จุ้ยสุขะ และวลัยพร มุขสุวรรณ
กลุ่มศึกษาและรณรงค์มลภาวะอุตสาหกรรม

จัดพิมพ์:
กลุ่มศึกษาและรณรงค์มลภาวะอุตสาหกรรม

ISBN: 974-90765-8-3

พิมพ์ครั้งแรก : ตุลาคม 2545

จัดรูปเล่มและออกแบบปก : อาภาพรรณ สายยศ
พิสูจน์อักษร : มัชฌิมา วัฒกะวงศ์

พิมพ์ที่: ภาพพิมพ์ หจก.

สนับสนุนการจัดพิมพ์: มูลนิธิอาเซีย

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด (PDF file)

 

[1] ปัจจุบันคือ "มูลนิธิบูรณะนิเวศ"