“กลุ่มรักษ์เขากะลา” ค้านเหมืองหินเพิ่ม แฉประชุม EIA ครั้ง2 ฉ้อฉล!! (26 มิ.ย. 67)

 

 

เครือข่ายชุมชนและชาวบ้านกลุ่มรักษ์เขากะลา จ.นครสวรรค์ รวมกลุ่มออกมาเคลื่อนไหวคัดค้านโครงการทำเหมืองหินอุตสาหกรรม พบเวทีรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 2 ไม่ชอบมาพากลและเต็มไปด้วยความผิดปกติ เนื่องจากสถานที่จัดประชุมถูกล้อมด้วยเครื่องจักรหนักทางการเกษตร เริ่มการประชุมก่อนกำหนดการ รวมทั้งพบชื่อผู้พิการที่สูญเสียการได้ยินและบกพร่องทางการพูด เข้าร่วม ซึ่งญาติชี้ว่าเป็นการปลอมลายมือ
 


25 มิถุนายน 2567 – ที่ศาลาประชาคม หมู่ที่ 10 ต.เขากะลา อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ มีกำหนดการจัดเวทีประชุมรับฟังความเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชนครั้งที่ 2 ของโครงการทำเหมืองหินอุตสาหกรรม ในช่วงเวลาตั้งแต่ 08.00-11.00 น. จัดโดยบริษัท ตถาตาสิ่งแวดล้อม จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาสิ่งแวดล้อม คำขอประทานบัตรที่ 3/2565 หมายเลขหลักเขตเหมืองแร่ที่ 32335 ของบริษัท 347 ดีเวลลอปเปอร์ จำกัด
 


อนึ่ง เวทีรับฟังความคิดเห็นดังกล่าวเคยมีกำหนดจัดไปแล้วเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม ที่ผ่านมา แต่ไม่ประสบความสำเร็จ เนื่องจากชาวบ้านในพื้นที่คัดค้าน ไม่ต้องการให้มีการเปิดเหมืองหินในพื้นที่เพิ่มเติมอีกแล้ว


 

 


ในการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นครั้งใหม่นี้ เครือข่ายชุมชนและชาวบ้านกลุ่มรักษ์เขากะลาจึงยังคงนัดหมายกันออกมาเคลื่อนไหวคัดค้านเช่นเคย ด้วยความห่วงใยว่า เขากะลาเป็นแหล่งน้ำซับน้ำซึม เป็นแหล่งอาหารและสมุนไพรพื้นบ้าน และมีระบบนิเวศอุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่ชาวบ้านกับป่าได้พึ่งพาอาศัยกันอย่างสมดุล แต่เหมืองหินและการระเบิดภูเขาจะก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศและมลพิษทางเสียง ส่งผลกระทบต่อการทำเกษตรกรรม รวมถึงชุมชนเขากะลา อีกทั้งพื้นที่ที่เป็นแหล่งน้ำเชื่อมต่อกับบึงบอระเพ็ดในฤดูฝน ก็อาจจะปนเปื้อนสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพได้
 


อย่างไรก็ตาม เมื่อกลุ่มผู้คัดค้านจำนวนประมาณ 150 คน เคลื่อนขบวนไปถึงสถานที่จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นตั้งแต่ช่วงเช้าตรู่ กลับพบว่า มีการจัดสถานที่เตรียมการประชุมในลักษณะตั้งใจใช้เครื่องจักรหนักทางการเกษตรมาปิดล้อม กระทั่งคงเหลือเพียงช่องแคบใช้เดินเข้า-ออก เพียงทางเดียว ต่อมายังพบพฤติกรรมน่าสงสัยเกิดขึ้น โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัท ตถาตาสิ่งแวดล้อม จำกัด และเจ้าหน้าที่ของโครงการเหมือง พร้อมด้วยกลุ่มคนใส่เสื้อสีคล้ายกัน พากันเดินเข้าที่ประชุมและจัดการประชุมก่อนกำหนดการที่ระบุไว้ นอกจากนั้นยังพบชื่อผู้พิการที่สูญเสียการได้ยินและบกพร่องทางการพูดในแบบประเมินหลังการประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2 ซึ่งญาติผู้พิการยืนยันว่า ลายมือในแบบประเมินเป็นการปลอมลายมือ เพราะผู้พิการเจ้าของชื่อดังกล่าวไม่ได้เข้าร่วมประชุมด้วย ทำให้กลุ่มรักเขากะลารู้สึกกังวลถึงความฉ้อฉลของกระบวนการรับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้
 

 

 


ทางตัวแทนเครือข่ายฯ จึงเดินทางไปลงบันทึกประจำวันที่โรงพัก สภ.นิคมเขาบ่อแก้ว เพื่อเป็นหลักฐานว่า เกิดการทำ EIA โดยมิชอบขึ้น พร้อมทั้งยืนยันในสิทธิของคนพื้นที่ ตามมาตรา 43 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ที่จะติดตามสถานการณ์เรื่องนี้อย่างใกล้ชิดต่อไป และจะคัดค้านอย่างถึงที่สุด เนื่องจากที่ผ่านมา ในพื้นที่มีผลกระทบจากการทำเหมือง 4 ประทานบัตรอยู่แล้ว ซึ่งนับวันยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้นจึงไม่อาจปล่อยให้มีการอนุญาตเพิ่มเติมอีกได้
 


พร้อมกันนั้น ทางเครือข่ายชุมชนและชาวบ้านกลุ่มรักษ์เขากะลายังได้ยื่นหนังสือคัดค้านการขอประทานบัตรของบริษัท 347 ดีเวลลอปเปอร์ จำกัด ต่อตัวแทนผู้ร่วมสังเกตการณ์จากหน่วยงานต่างๆ ซึ่งประกอบด้วยสภาทนายความฯ และ สส. เขต 1 จังหวัดนครสวรรค์ พรรคก้าวไกล
 


ที่มาข้อมูลและภาพโดย กลุ่มรักษ์เขากะลา