เจ้าหน้ารัฐดมแล้ว! โรงงานยาง "โคกสูง"...เหม็นน้อย!!! (20 มิ.ย. 67)