พบ VOCs สูงในระดับอันตรายมาก ที่เอกอุทัยศรีเทพ (19 มิ.ย. 67)

 

 

เก็บไว้เป็นหลักฐาน กรณีเอกอุทัย สาขาศรีเทพ ว่าสิ่งที่ถูกลอบฝังไว้ใต้ผืนดินที่นั่น มีค่าสารอินทรีย์ระเหยง่ายรวม (VOCs) สูงกว่า 200 ppm (ส่วนในล้านส่วน)!!
 


นอกเหนือจากความตื่นตะลึงจากภาพอันแปลกประหลาดและเหลือเชื่อที่ตาเห็น ตลอดจนกลิ่นฉุนกึกระดับทำลายประสาทการรับกลิ่น สิ่งที่ปรากฏออกมาจากการขุดสำรวจหลุมแรกในพื้นที่บริเวณหลุมฝังกลบของเสียของบริษัท เอกอุทัย จำกัด สาขาศรีเทพ ตั้งอยู่ที่บ้านม่วงชุม ต.คลองกระจัง อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ ยังถูกตรวจพบด้วยว่ามีค่าสารอินทรีย์ระเหยง่ายรวม หรือ VOCs สูงถึง 207.1 ppm 
 


ค่าดังกล่าวได้จากการวัดด้วยเครื่องมือแบบพกพาของเจ้าหน้าที่กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) ขณะที่อยู่ในพื้นที่เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2567 ซึ่งสูงเกินกว่าค่าที่ปรากฏในเครื่องวัดแบบพกพาของมูลนิธิบูรณะนิเวศถึง 100 เท่า