สรุปปฏิบัติการตรวจสอบการลับลอบฝังกากอุตสาหกรรม เอกอุทัย ศรีเทพ (17 มิ.ย. 67)

 

 

17 มิถุนายน 2567 สรุปปฏิบัติการลงตรวจสอบการลับลอบฝังกากอุตสาหกรรมอันตรายแบบผิดกฎหมาย ในบริเวณพื้นที่ฝังกลบของเสียอุตสาหกรรมของบริษัท เอกอุทัย จำกัด สาขาศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ ที่นี่คือ 1 ใน 3 พื้นที่ประกอบการของบริษัท เอกอุทัย ซึ่งเป็นสาขาสุดท้ายที่เจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจสอบ แต่ผลกลับพบว่ามลพิษที่นี่จัดอยู่ระดับยอดแย่กว่าสาขาอื่น การทำร้ายแผ่นดินในพื้นที่นี้จัดว่าไม่เสียชื่อ “ความเป็นเอกอุทัย” ดังนั้น ในความสกปรกของพื้นที่จึงดูเหมือนจะบ่งชี้ไปถึงความสกปรกในมิติอื่นๆ อยู่ด้วย
 


ปฏิบัติการวันนี้เป็นการสนธิกำลังกันของกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) กรมทรัพยากรน้ำบาดาล และกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) พร้อมด้วยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) ทั้งนี้ โดยมีสื่อมวลชน ประชาชนในพื้นที่ และเจ้าหน้าที่มูลนิธิบูรณะนิเวศ เข้าร่วมสังเกตการณ์ด้วย