พบโรงหลอมยางรถเก่ากลางพื้นที่เกษตรอีกแห่ง พ่นกลิ่นและเขม่าควันจนชาวโคกสูงสุดทน (7 มิ.ย. 67)

 

 

 

พบปัญหามลพิษจากโรงงานรีไซเคิลกลางพื้นที่เกษตรกรรมอีกแห่งที่ ต.โคกสูง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น เป็นโรงหลอมยางรถยนต์เก่าเพื่อผลิตน้ำมันเชื้อเพลิง ซึ่งปล่อยกลิ่นเหม็นและควันออกสู่อากาศภายนอกโดยตรงจนชาวบ้านรอบข้างเดือดร้อน ล่าสุดทนไม่ไหว จึงร่วมกันลงลายมือชื่อยื่นร้องต่อนายกเทศมนตรีในพื้นที่ เพื่อให้โรงงานแก้ไข
 


สืบเนื่องจากทางกลุ่มอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมลุ่มน้ำพอง จ.ขอนแก่น ได้ประสานมูลนิธิบูรณะนิเวศ ว่าพบชาวบ้านใน ต.โคกสูงประสบเหตุเดือดร้อน โดยได้รับกลิ่นเหม็นรบกวนจากโรงงานบริษัท ไบโอเทค อินดัสทรีส์ ซึ่งประกอบกิจการรีไซเคิลยางรถยนต์เก่า
 


ทางตัวแทนมูลนิธิฯ จึงได้ลงพื้นที่เพื่อสืบสวนหาความจริงและพูดคุยกับชาวบ้านในพื้นที่หมู่ 5 ต.โคกสูง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น เมื่อวันที่ 5 มิถุนายนที่ผ่านมา รวมถึงศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมด้วย