ภาคประชาสังคมพบอธิบดีกรมโรงงานฯ ย้ำ! กฎหมาย PRTR นำไปสู่การแก้ปัญหามลพิษได้จริง (3 เม.ย. 67)

 

 

 

เมื่อวานนี้ (2 เม.ย. 2567) มูลนิธิบูรณะนิเวศ และกรีนพีซ ประเทศไทย ได้เข้าพบ จุลพงษ์ ทวีศรี อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อพูดคุยแนวทางการทำงานร่วมกันในการผลักดันร่างกฎหมาย PRTR ฉบับประชาชน ซึ่งมุ่งแก้ไขปัญหามลพิษของประเทศอย่างจริงจังในภาพรวม
 


การเข้าพบอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมในครั้งนี้ ทางองค์กรภาคประชาชนซึ่งเป็นผู้เสนอร่างพระราชบัญญัติการรายงานและเปิดเผยข้อมูลการปล่อยและเคลื่อนย้ายสารมลพิษ หรือร่างกฎหมาย PRTR มีจุดมุ่งหมายเพื่อต้องการขอการสนับสนุนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) ต่อร่างกฎหมายดังกล่าว ซึ่งในขณะนี้อยู่ระหว่างรอการพิจารณาจากรัฐสภา ภายหลังจากที่ได้มีการรวบรวมรายชื่อประชาชนเกือบ 12,000 คน เป็นผู้ร่วมเสนอกฎหมายเรียบร้อยแล้ว