"เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ" เริ่มมองหาเหมืองถ่านหินแห่งใหม่ ตั้งเป้าปั๊มยอดขายปีมังกร 3.2 ล้านตัน (3 ก.พ. 55)

กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ 3 กุมภาพันธ์ 2555
EARTHตั้งเป้าปั๊มยอดขายปีมังกร3.2ล้านตัน

EARTH เริ่มมองหาเหมืองถ่านหินแห่งใหม่ ตั้งเป้าปั๊มยอดขายปีมังกร 3.2 ล้านตัน-พุ่ง 100% จากปีก่อน

นายขจรพงศ์ คำดี กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธจำกัด  (มหาชน) (EARTH)  เปิดเผยว่าจากแนวโน้มอุตสาหกรรมถ่านหินในปี 2555 ที่คาดว่าจะมีความต้องการเข้ามาอย่างต่อเนื่อง เพราะถ่านหิน เป็นพลังงานทดแทนน้ำมันเตาและแก็ส LPG,NGV ที่ราคามีแนวโน้มจะปรับเพิ่มขึ้น รวมถึงพลังงานนิวเคลียร์ซึ่งอาจยังมีปัญหาความกังวลเรื่องความปลอดภัยจากเห ตุการณ์ซึนามิในประเทศญี่ปุ่น จึงถือเป็นปัจจัยบวกต่อราคาขายถ่านหินซึ่งมีโอกาสที่จะปรับตัวสูงขึ้นอย่าง ต่อเนื่อง

 
อีกทั้งแนวโน้มของดีมานด์ที่เพิ่มขึ้นจากการนำเข้าถ่านหินเพื่อทดแทนกำลังการ ผลิตจากประเทศจีนและอินเดีย จึงส่งผลดีต่อการดำเนินงานของEARTH โดยในปีนี้ได้ตั้งเป้าปริมาณการจำหน่ายถ่านหินไว้ที่ 3.2 ล้านตันต่อปี คิดเป็นอัตราการเติบโตประมาณ 100% จากปี 2554 ที่ผ่านมา ส่วนรายได้ก็คาดว่าจะเติบโตในอัตราที่ใกล้เคียงกัน
 
"ความต้องการถ่านหินได้เพิ่มปริมาณมากขึ้นทุกปี ขณะเดียวกันราคาขายมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบันปริมาณถ่านหินที่ออกสู่ตลาดยังไม่เพียงพอต่อความต้องการที่เข้า มาโดยเฉพาะในประเทศจีนและประเทศอินเดียที่มีการบริโภคถ่านหินเพิ่มขึ้นทุกปี ซึ่งคุณสมบัติถ่านหินจากเหมืองของบริษัทตรงกับความต้องการพลังงานซึ่งใช้ สำหรับโรงไฟฟ้าในประเทศจีนและอินเดีย ทำให้คาดว่าในปีมังกรทองนี้จะมีความต้องการเข้ามาอย่างมาก พร้อมกันคาดการณ์ว่าราคาขายถ่านหินจะปรับเพิ่มขึ้นไปอยู่ที่ระดับราคาประมาณ 65-70 เหรียญต่อตัน"
 
สำหรับแผนการดำเนินธุรกิจในปีนี้ EARTH ยังคงมุ่งเน้นขุดเจาะถ่านหินในเหมืองของบริษัทที่ประเทศอินโดนีเซีย และจัดส่งลูกค้าให้ได้ตามเป้าหมายที่รับคำสั่งซื้อมาจากทั้งในประเทศและต่าง ประเทศ 
  
ขณะเดียวกันก็เตรียมข้อมูลและทีมงานในการหาเหมืองถ่านหินแห่งใหม่เพิ่มขึ้น เพื่อรองรับคำสั่งซื้อลูกค้าจากประเทศอินเดีย และขยายฐานจำนวนลูกค้าเพิ่มขึ้น ทั้งนี้จากการที่ EARTH มีเหมืองถ่านหินเป็นของบริษัทเอง นับเป็นโอกาสสูงในการเพิ่มกลุ่มลูกค้ารายใหม่ๆ ซึ่งในเบื้องต้นมีลูกค้าประเภทโรงไฟฟ้าในประเทศจีนรายใหญ่ 5 อันดับแรก เข้ามาเป็นลูกค้าของบริษัทแล้ว 3 ราย ส่วนอีก 2 รายที่เหลือได้ติดต่อขอเจรจาเงื่อนไขต่างๆ แล้ว
 
กรรมการผู้จัดการ EARTH กล่าวต่อถึงสภาวะการแข่งขันในปี 2555 อันเนื่องมาจากตลาดยังเป็นของผู้ขาย  และถ่านหินยังเป็นพลังงานสะอาดที่มีต้นทุนต่ำ  ขณะที่โรงงานอุตสาหกรรมหลายรายมีโครงการลดต้นทุนโดยเปลี่ยนเชื้อเพลิงเหลว มาเป็นถ่านหินบิทูมินัส
 
ขณะเดียวกันเพื่อการบริหารงานอย่างมีคุณภาพ EARTH จะมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาบุคลากรและการทำงานเป็นทีม บริหารความคาดหวังและความพึงพอใจของลูกค้า ลงลึกในรายละเอียดด้านการบริหารจัดการงานด้านต่างๆ  เพราะหัวใจของธุรกิจจำหน่ายถ่านหิน คือ มีซัพพลายที่แน่นอนและต่อเนื่อง นั้นคือมีเหมืองเป็นของตัวเอง
 
ดังนั้น การคุมระบบทำงานให้รัดกุมทุกขั้นตอน และบริหารต้นทุนเป็นสิ่งสำคัญ  ซึ่งการให้ความสำคัญกับสิ่งต่างๆ เหล่านี้ มีเป้าหมายเพื่อผลักดันให้ EARTH ก้าวสู่การเป็นผู้จัดจำหน่ายถ่านหินอย่างครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลาย น้ำในอันดับต้นๆ ได้