เอ็นจีโอยื่นฟ้องหน่วยงานรัฐ กรณีไฟไหม้บ่อขยะสมุทรปราการ (21 มี.ค. 57)

ฐานเศรษฐกิจออนไลน์ 21 มีนาคม 2557
เอ็นจีโอยื่นฟ้องหน่วยงานรัฐ กรณีไฟไหม้บ่อขยะสมุทรปราการ

นายศรีสุวรรณ  จรรยา นายกสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน เปิดเผยว่า จากกรณีที่สมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน ได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากควันไฟและกลิ่นเหม็นจากกรณีไฟไหม้กองขยะที่ ซ.แพรกษา 8 จังหวัดสมุทรปราการ จนหลายคนทนอยู่อาศัยในบ้านเรือนตามปกติไม่ได้ หลายคนเจ็บป่วย อันเป็นการกระทบต่อสิทธิของประชาชนตามที่รัฐธรรมนูญ 2550 มาตรา 67 วรรคแรก ประกอบมาตรา 29 และมาตรา 32 ,33

ทั้งนี้ กรณีดังกล่าว เป็นความผิดหลายกรรม หลายวาระ เป็นการละเลยการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องทั้งหน่วยงานเจ้าของพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานในระดับภูมิภาค ผู้ว่าฯ นายอำเภอ และหน่วยงานส่วนกลางกรมโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม ฯลฯ หากปล่อยให้หน่วยงานรัฐละเว้นเพิกเฉยต่อกรณีดังกล่าวต่อไป ก็อาจจะเกิดกรณีการซ้ำรอยขึ้นอีกหลายครั้ง หลายพื้นที่

ดังนั้น ในวันนี้ (21 มีนาคม 2557) ในเวลา 10.30 น. สมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อนร่วมกับชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนและเสียหาย จะเข้ายื่นฟ้องร้องต่อศาลปกครองกลางเพื่อเพิกถอนการกระทำของผู้ประกอบการเอกชน หรือปิดตายบ่อขยะดังกล่าวและใกล้เคียงเสีย และสั่งให้มีการบำบัด ฟื้นฟู และชดเชยความเสียหายต่อผู้ได้รับผลกระทบต่อไป