มูลนิธิบูรณะนิเวศ

เก็บตัวอย่างสิ่งแวดล้อม: ปราจีนบุรี (17 ก.พ. 59)

เก็บตัวอย่างสิ่งแวดล้อม: ปราจีนบุรี

มูลนิธิบูรณะนิเวศ (EARTH) และ Arnika ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างสิ่งแวดล้อม ที่ จ.ปราจีนบุรี เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559

ภาพโดย กานต์ ทัศนภักดิ์
(17 กุมภาพันธ์ 2559)