มูลนิธิบูรณะนิเวศ

เก็บตัวอย่างสิ่งแวดล้อม: ระยอง (14 ก.พ. 59)

เก็บตัวอย่างสิ่งแวดล้อม: ระยอง

มูลนิธิบูรณะนิเวศ (EARTH) และ Arnika ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างสิ่งแวดล้อม ที่ จ.ระยอง เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2559

ภาพโดย กานต์ ทัศนภักดิ์
(14 กุมภาพันธ์ 2559)