เอกสารประกอบการเสวนาวิชาการ "ร่วมหาทางออกกรณีค่าโง่คลองด่าน - หยุดความเสียหายของชาติ" (12 พ.ค. 59)

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

เอกสารประกอบการเสวนาวิชาการ
"ร่วมหาทางออกกรณีค่าโง่คลองด่าน - หยุดความเสียหายของชาติ"


วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2559
ณ ห้องประชุมสารนิเทศ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร