มูลนิธิบูรณะนิเวศ

สถานการณ์ขยะประเทศไทยกับเส้นทางการผลิตพลังงานจากขยะ (26 ส.ค. 58)

สถานการณ์ขยะประเทศไทยกับเส้นทางการผลิตพลังงานจากขยะ

เพ็ญโฉม แซ่ตั้ง

นำเสนอในการสัมมนาเรื่อง
"การผลิตพลังงานจากขยะ" ภายใต้โครงการรณรงค์ส่งเสริมการผลิตพลังงานจากขยะ

จัดโดย:
สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)

26 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมทีเค พาเลซ กรุงเทพฯ

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร