มูลนิธิบูรณะนิเวศ

มท. สั่ง 4 มาตรการ จี้ผู้ว่าฯ แก้ปัญหานำเข้าขยะอิเล็กฯ - ให้อำเภอตรวจเข้ม รง. ในพื้นที่ (7 ก.ค. 61)

สำนักข่าวอิศรา 7 กรกฎาคม 2561
มท.สั่ง 4 มาตรการ จี้ผู้ว่าฯ แก้ปัญหานำเข้าขยะอิเล็กฯ-ให้อำเภอตรวจเข้มรง.ในพื้นที่

มท.สั่ง ผู้ว่าฯ ทั่วประเทศดำเนิน 4 มาตรการ แก้ปัญหานำเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์  เน้นศูนย์ดำรงธรรมขอความร่วมมือ ประชาสัมพันธ์ ปชช.แจ้งเบาะแส ให้อำเภอมอบหมายชุดปฏิบัติการประจำตำบลตรวจเข้มโรงงานในพื้นที่ ก่อนส่งข้อมูลให้พิจารณา

สำนักข่าวอิศรา www.isranews.org รายงานว่า กระทรวงมหาดไทย ได้มีหนังสือลงวันที่  27 มิ.ย. 2561 ลงนามโดยนายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ส่งถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด โดยออกคำสั่งให้ดำเนินการใน 4 ข้อ เพื่อแก้ไขปัญหาการนำเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์โดยผิดกฎหมาย ได้แก่

1.มอบหมายศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดและศูนย์ดำรงธรรมอำเภอประชาสัมพันธ์ให้เครือข่ายภาคประชาชนรับทราบช่องทางในการแจ้งเบาะแสเช่น โทรศัพท์สายด่วน 1567 เป็นต้น ในกรณีพบโรงงานต้องสงสัย

2.ให้อำเภอมอบหมายชุดปฏิบัติการประจำตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และคณะกรรมการหมู่บ้าน ออกตรวจสอบปัญหาการนำเข้าขยะอิเล็กส์ทรอนิกส์อย่างผิดกฎหมายภายในพื้นที่รับผิดชอบ โดยให้ความสำคัญกับโรงงานที่มีการประกอบกิจการถอดแยกและบดย่อยชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อย่างผิดกฎหมายในพื้นที่รับผิดชอบ โดยให้ความสำคัญกับโรงงานที่มีการประกอบกิจการถอดแยกและบดย่อยชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เป็นอันดับแรก รวมทั้งตรวจตราและสอดส่องผู้ครอบครองวัตถุอันตรายโดยผิดกฎหมาย หากพบการกระทำความผิดให้รายงานศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องทันที เช่นประสานอุตสาหกรรมจังหวัด แจ้งความดำเนินคดีตามกฎหมาย เป็นต้น

3.ให้อำเภอแจ้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้านและคณะกรรมการหมู่บ้าน ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับปัญหาการนำเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ประชาชน เพื่อให้ประชาชนช่วยสอดส่องดูแลในพื้นที่ หากพบการกระทำความผิด ให้แจ้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทราบทันที

4.ให้ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอรวมปัญหาการนำเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างผิดกฎมายในพื้นที่รายงานจังหวัดและศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดทราบเพื่อรายงานให้กระทรวงมหาดไทยทราบต่อไป