มูลนิธิบูรณะนิเวศ

ค้านแอสฟัลต์แม่แตง - บุกศาลากลางรอบ 3 โวยรัฐออกประกาศเอื้อผู้ประกอบการ (6 ส.ค. 55)

ASTV ผู้จัดการออนไลน์ 6 สิงหาคม 2555
ม็อบแอสฟัลต์แม่แตงบุกศาลากลางรอบ 3 โวยรัฐออกประกาศเอื้อผู้ประกอบการ

ศูนย์ข่าวเชียงใหม่ - ม็อบต้านโรงงานแอสฟัลต์ที่แม่แตงบุกศาลากลางรอบที่ 3 หลังพบอุตสาหกรรมออกประกาศจดทะเบียนกรรมสิทธิ์เครื่องจักรให้โรงงาน แต่แจ้งชาวบ้านช้าทำให้เสียสิทธิ์คัดค้าน โวยเรื่องกำลังพิจารณาอยู่ที่กระทรวงทำไมไม่รอก่อน แถมดึงเอกสารจนเลยเวลาคัดค้านค่อยแจ้ง วอนผู้ว่าฯ ช่วยแก้ไข พร้อมเสนอขอยื่นคัดค้านได้แม้เลยเวลา-ให้ชะลอเรื่องจนกว่ากระทรวงตัดสิน
       
วันนี้ (6 ส.ค.) ที่ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ประชาชนจากหมู่ที่ 9 ต.ขี้เหล็ก อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ประมาณ 100 คน เดินทางมาชุมนุมและยื่นหนังสือต่อหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อขอคัดค้านการอนุญาตจดทะเบียนกรรมสิทธิ์เครื่องจักร หลังจากที่สำนักงานทะเบียนเครื่องจักรประจำจังหวัดเชียงใหม่ได้ออกประกาศเรื่องการจดทะเบียนกรรมสิทธิ์เครื่องจักรผสมแอสฟัลติกคอนกรีต ของบริษัทธนาทรัพย์การโยธา ซึ่งตั้งอยู่ในชุมชน
       
ประชาชนที่มาชุมนุมในครั้งนี้ชี้แจงว่า ที่ผ่านมาได้เคลื่อนไหวคัดค้านการตั้งโรงงานแอสฟัลติกคอนกรีตของบริษัทธนาทรัพย์การโยธาในพื้นที่มาโดยตลอด เนื่องจากเกรงว่าจะส่งผลกระทบด้านมลพิษต่อชุมชน โดยเคยมายื่นหนังสือร้องเรียนที่จังหวัดแล้วรวม 2 ครั้ง และเมื่อวันที่ 4 ก.ค.ที่ผ่านมา นายสุภาพ คลี่ขจาย ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วยผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรมและคณะ ได้เข้ามาตรวจสอบข้อเท็จจริงในพื้นที่ พร้อมทั้งแจ้งต่อประชาชนในพื้นที่ว่าจะนำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเพื่อพิจารณา และจะแจ้งให้ทราบภายใน 30 วัน
       
อย่างไรก็ตาม ระหว่างที่ประชาชนรอฟังผลการพิจารณาของกระทรวงอุตสาหกรรมอยู่นั้น ปรากฏว่ามีหนังสือมาถึงผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 และ 9 จากองค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก อ.แม่แตง เรื่องขอให้ปิดประกาศการขอจดทะเบียนกรรมสิทธิ์เครื่องจักรของบริษัทธนาทรัพย์การโยธา โดยระบุว่าผู้ที่ประสงค์จะคัดค้านการขอจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ดังกล่าว ให้ยื่นคำร้องต่อสำนักงานทะเบียนเครื่องจักรประจำจังหวัดเชียงใหม่ภายใน 5 วันนับแต่วันประกาศ
       
กลุ่มผู้คัดค้านระบุว่า หนังสือดังกล่าวที่ส่งมายังผู้ใหญ่บ้านหมู่ 9 นั้นลงวันที่ 1 ส.ค.แต่ผู้ใหญ่บ้านได้รับเมื่อวันที่ 2 ส.ค. ซึ่งวันที่ 2 และ 3 นั้นเป็นวันหยุดราชการ ส่วนวันที่ 4 และ 5 เป็นวันหยุดสุดสัปดาห์ ทำให้กลุ่มผู้คัดค้านไม่สามารถดำเนินการใดๆ ได้ นอกจากนี้ เมื่อตรวจสอบประกาศสำนักงานทะเบียนเครื่องจักรประจำจังหวัดเชียงใหม่เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวแล้ว พบว่ามีการออกประกาศตั้งแต่วันที่ 24 ก.ค.ที่ผ่านมา แต่กว่าเรื่องดังกล่าวจะถูกส่งผ่านอำเภอแม่แตงมาถึงองค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก และมาถึงผู้ใหญ่บ้านก็เกินจากกำหนดที่จะสามารถยื่นคัดค้านได้แล้ว ทำให้กลุ่มผู้คัดค้านเสียสิทธิในการแจ้งคัดค้านการขอจดทะเบียนดังกล่าวไป
       
ทั้งนี้ กลุ่มผู้คัดค้านได้เรียกร้องต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมารับเรื่องด้วยตนเองว่า การกระทำดังกล่าวมีลักษณะเอื้อประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ จึงขอให้ผู้ว่าราชการช่วยเหลือตรวจสอบ พร้อมทั้งเรียกร้องให้กลุ่มผู้คัดค้านยังคงสามารถยื่นคัดค้านการขอจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ต่ออุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ได้ เนื่องจากเอกสารมาถึงชุมชนในช่วงวันหยุดราชการ รวมทั้งขอให้มีการสั่งระงับการอนุญาตขอจดทะเบียนกรรมสิทธิ์เครื่องจักรเอาไว้ก่อน จนกว่าจะมีผลสรุปจากการพิจารณาของกระทรวงอุตสาหกรรม และขอให้มีการสอบสวนด้วยว่ามีหน่วยงานใดที่จงใจละเว้นหรือช่วยเหลือผู้ประกอบการหรือไม่
       
หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า จะได้เร่งศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องที่มีการร้องเรียนจากประชาชนโดยเร็ว เนื่องจากกรณีนี้มีการเข้ามาร้องเรียนแล้วหลายครั้ง จากนั้นจึงจะสั่งการเพื่อให้มีการแก้ไขปัญหาต่อไป ทั้งนี้จะยึดถือกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาให้เกิดความถูกต้องโดยไม่เข้าข้างฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด