มูลนิธิบูรณะนิเวศ

นายกฯหารือ "เต็ง เส่ง" ย้ำความร่วมมือท่าเรือน้ำลึกทวาย (23 ก.ค. 55)

เดลินิวส์ออนไลน์ 23 กรกฎาคม 2555
นายกฯหารือเต็ง เส่ง ย้ำความร่วมมือท่าเรือน้ำลึกทวาย


 

นายกฯ หารือปธน.สหภาพเมียนมาร์ ย้ำความร่วมมือพัฒนาท่าเรือน้ำลึกทวาย เชื่อจะสามารถสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนเพิ่มมากขึ้น

วันนี้ ( 23 ก.ค.) ที่ทำเนียบรัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ให้การต้อนรับนายเต็ง เส่ง ประธานาธิบดีสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ในโอกาสเดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่ 22-24 ก.ค.ในฐานะแขกของรัฐบาล โดยนายกรัฐมนตรีนำประธานาธิบดีสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ตรวจแถวทหารกองเกียรติยศ ก่อนหารือข้อราชการระดับทวิภาคีและการหารือแบบเต็มคณะ ภายในตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล โดยประเด็นสำคัญที่คาดว่าจะมีการหยิบยกขึ้นมาหารือในวันนี้ นอกจากจะเป็นการหารือเพื่อขยายความร่วมมือที่มีและประเด็นที่ยังค้างอยู่ อาทิ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ความร่วมมือด้านพลังงาน การปราบปรามยาเสพติด ปัญหาแรงงานพม่า รวมทั้งการช่วยเหลือแรงงานไทยที่ถูกจับกุมในสหภาพเมียนมาร์แล้ว

นอกจากนี้นายกรัฐมนตรีจะเน้นย้ำถึงความร่วมมือการพัฒนาท่าเรือน้ำลึกทวาย ที่รัฐบาลไทยพร้อมสนับสนุนผลักดันให้เป็นรูปธรรมต่อไปเนื่องจากเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อทั้ง 2 ประเทศและภูมิภาค เพราะจะเป็นเส้นทางคมนาคมที่สำคัญที่เชื่อมต่อเวสต์เทิร์น ซีบอร์ด ในภูมิภาคนี้กับอิสต์เทิร์น ซีบอร์ดของไทย ในอนาคต ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญในการสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนได้ นอกจากนี้รัฐบาลไทยจะยังขอความร่วมมือจากสหภาพเมียนมาร์ในการยกระดับจุดผ่านแดนชั่วคราวให้จุดผ่านแดนถาวรใน 4 จุด คือจุดผ่านแดนด่านสิงขร จ.ประจวบคีรีขันธ์ , ด่านเจดีย์ 3 องค์จ.กาญจนบุรี , กิ่วผาวอก จ.เชชียงใหม่และฮ้วยต้นนุ่น จ.แม่ฮ่องสอน ขณะที่ในส่วนของไทยกำลังพิจารณาเปิดด่านที่จ.ราชบุรี

ทั้งนี้นายกรัฐมนตรีจะยืนยันถึงท่าทีไทยที่พร้อมสนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนของสหภาพเมียนมาร์ในปี 2557 และเป็นเจ้าภาพจัดกีฬาซีเกมส์ในปี 2556 และภายหลังเสร็จสิ้นการหารือทั้ง 2 ฝ่ายจะมีการลงนามบันทึกความตกลงร่วมกัน 2 ฉบับคือ บันทึกความตกลงว่าด้วยการพัฒนาที่ครอบคลุมในเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายและพื้นที่โครงการที่เกี่ยวข้อง , บันทึกความตกลงว่าด้วยความร่วมมือเพื่อการพัฒนาในเมียนมาร์ และลงนามในข้อแถลงร่วมตั้งเวทีหารือด้านพลังงาน.