บ่อขยะสูงเนิน

บ่อขยะสูงเนิน

(1)
บ่อขยะสูงเนิน
    เมื่อต้องจมทุกข์อยู่กับกองขยะขนาดมหึมาบนเนื้อที่ 40 ไร่ มายาวนานหลายสิบปี ชาวบ้านหมู่ 9 ต.สูงเนิน อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา รวมทั้งบรรดาครูและนักเรียนจากโรงเรียนระดมวิทยานุสรณ์ จึงลุกขึ้นมาประกาศให้เทศบาลตำบลสูงเนินยุติการใช้พื้นที่ของโรงเรียนเป็นที่ทิ้งขยะเสียที โดยทำข้อตกลงร่วมกันว่าจะใช้ระยะเวลา 1 ปีในการขยับขยายหาที่ทิ้งขยะแห่งใหม่
    แต่การเรียกร้องเช่นนั้นก็ไม่ใช่เรื่องง่ายในทางปฏิบัติ เมื่อครบกำหนดเวลา ขยะกองมหึมาก็ยังไม่ถูกโยกย้ายหรือมีทีท่าว่าจะลดน้อยถอยลงแต่อย่างใด ความโหดร้ายยังพุ่งเข้าใส่ชาวบ้านสูงเนินมากไปกว่านั้น เพราะลำพังปริมาณขยะที่หลั่งไหลมาจากเทศบาลตำบลสูงเนินและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) รวม 13 แห่งมากกว่า 60 ต้นต่อวัน ก็ส่งกลิ่นเหม็นรบกวนการใช้ชีวิตประจำวัน และสร้างผลกระทบต่อสุขภาพอย่างหนักหนาสาหัส ยังต้องเจอปัญหาจากการลักลอบทิ้งขยะอุตสาหกรรม จากโรงงานในพื้นที่เขตนิคมอุตสาหกรรมที่มาตั้งอยู่ใกล้ๆ อีกต่างหาก 
    ท้ายที่สุด ภาครัฐจึงหาทางออกด้วยการก่อสร้างโครงการศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร บนพื้นที่ 52 ไร่ ของหมู่ที่ 13 บ้านปางแต้ ต.สูงเนิน อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา ซึ่งชาวบ้านสูงเนินยังคงต้องทนดมกลิ่นขยะต่อไปจนกว่าการก่อสร้างจะแล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2558

 (2)
กรณี : บ่อขยะสูงเนิน จ.นครราชสีมา
สถานที่ : พื้นที่ 40 ไร่ หมู่ที่ 9 ต.สูงเนิน อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา
ความเสียหาย : กลิ่นเหม็นจากกองขยะรบกวนชาวบ้านใกล้เคียง รวมทั้งครู และนักเรียนโรงเรียนระดมวิทยานุสรณ์ น้ำเสียจากกองขยะไหลปะปนกับแหล่งน้ำของชุมชน ควันไฟจากกองขยะรบกวนการใช้ชีวิตประจำวันของชาวบ้าน 
ช่วงเวลา : เริ่มทิ้งขยะตั้งแต่ปี 2522 เป็นต้นมา แต่ชาวบ้านเริ่มลุกขึ้นมาคัดค้านในปี 2545 
เหตุการณ์ : เดิมทีเดียวนั้น อาณาบริเวณ 142 ไร่ของโรงเรียนระดมวิทยานุสรณ์ในปัจจุบัน เป็นที่ดินของนายทองดี เขมะศรีสุวรรณ ชาวบ้าน ต.สูงเนิน ซึ่งได้มอบที่ดินผืนนี้ให้นำไปใช้ประโยชน์เพื่อสร้างเป็นโรงเรียนสายอาชีพอำเภอสูงเนิน สนามกีฬา สถานที่พักผ่อนออกกำลังกาย และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ แต่นายอำเภอสูงเนินในขณะนั้นเห็นว่าเป็นพื้นที่ป่าและค่อนข้างห่างไกลเกินไป 
    อย่างไรก็ตาม แม้จะมีความพยายามขอใช้พื้นที่ดังกล่าวสำหรับทิ้งขยะตั้งแต่ครั้งนั้น แต่ก็ไม่ได้รับอนุญาต จนกระทั่งเวลาผ่านไป พื้นที่ 40 ไร่ทางด้านตะวันตกของที่ดิน ก็กลายเป็นบ่อขยะขนาดมหึมาของเทศบาลสูงเนินและองค์กรปกครองท้องถิ่น (อปท.) รวม 13 แห่งนับตั้งแต่ปี 2522 เป็นต้นมา 
    ปี 2545 กลิ่นเหม็นจากกองขยะเริ่มคุกคามการใช้ชีวิตประจำวันของชาวบ้านหมู่ 9 ต.สูงเนิน อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา จนมีการร้องเรียนให้เทศบาลตำบลสูงเนินจัดการแก้ไขปัญหา ถึงขั้นผู้บริหารโรงเรียนระดมวิทยานุสรณ์ต้องเข้าร้องทุกข์ต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.อ.สูงเนิน รวมทั้งขอให้นายอำเภอสูงเนินเข้ามาช่วยดูแล
    ลำพังขยะจากเทศบาลตำบลสูงเนินและ อปท.ใกล้เคียงรวม 13 แห่งก็สร้างผลกระทบให้กับชาวบ้าน รวมทั้งครูและนักเรียนโรงเรียนระดมวิทยานุสรณ์มากมายอยู่แล้ว แต่หลังจากมีเขตอุตสาหกรรมของบริษัทนวนคร จำกัด บนพื้นที่กว่า 2,000 ไร่ในพื้นที่ อ.สูงเนิน ตั้งแต่ปี 2548 เป็นต้นมา ความเดือดร้อนของชาวบ้านผู้อยู่ใกล้บ่อขยะก็เพิ่มทวีคูณ 
    18 กันยายน 2550 การชุมนุมประท้วงของกลุ่มชาวบ้านสูงเนิน รวมทั้งครู นักเรียน และผู้แทนจากชมรมอนุรักษ์ เครือข่ายสภาประชาชนนครราชสีมา และเครือข่ายธรรมรัฐนครราชสีมา ราว 50 คนก็มีขึ้นที่บริเวณกองขยะริมถนนสายสูงเนิน-กุดจิก บ้านชัยมงคล ต.สูงเนิน อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา เพื่อเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะนายอำเภอสูงเนินเข้ามาแก้ไขปัญหา
    นายยงเกียรติ วัฒนาการ ตัวแทนเครือข่ายธรรมรัฐนครราชสีมา กล่าวว่า การที่ชาวบ้าน นักเรียนและครูรวมถึงองค์การภาคเอกชนต่างๆ เดินทางมาชุมนุมกันในครั้งนี้ เพื่อต้องการเรียกร้องให้เทศบาลตำบลสูงเนิน ดำเนินการตามที่ได้รับปากกับชาวบ้านในการประชุมร่วมกันเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา คือย้ายกองขยะออกไปทิ้งที่อื่นภายในระยะเวลา 1 ปี โดยเก็บกวาดขยะที่ทิ้งเกลื่อนกลาดบริเวณที่ดินของทางโรงเรียน และให้ขุดหลุมฝังกลบในบริเวณ 40 ไร่ ด้านตะวันตกของที่ดินห่างจากถนน 70 เมตรให้เรียบร้อยและปรับทัศนียภาพให้สวยงาม แต่เมื่อครบกำหนดเวลาก็ไม่มีการดำเนินการแต่อย่างใด
    ซึ่งผู้อำนวยการโรงเรียนระดมวิทยานุสรณ์ นายพุฒิสรรค์ ผันสูงเนิน ระบุว่า “การนำขยะมาทิ้งในที่ดินแปลงดังกล่าว เป็นการบุกรุกนำขยะมาทิ้งโดยไม่ได้รับอนุญาต และไม่มีระบบการกำจัดขยะหรือการฝังกลบอย่างถูกหลักวิธีมานานกว่า 10 ปี โดยมีเทศบาลตำบลสูงเนิน เป็นผู้ดำเนินการหลักในการนำขยะมาทิ้ง” 
    ส่วนนายสุรัตน์ เทียมไธสง แกนนำชาวบ้าน กล่าวว่า “ร้องเรียนมาตั้งแต่ปี 2545 แต่ก็ไม่มีอะไรดีขึ้นมาเลย อยากให้ภาครัฐหันมาใส่ใจชาวบ้านได้รับผลกระทบเป็นจำนวนกว่า 400 ครอบครัว”
    ทั้งนี้ ระหว่างการชุมนุมประท้วงของชาวบ้านก็ยังคงมีรถบรรทุกขยะของเทศบาลตำบลสูงเนินนำขยะมาทิ้งตามปกติ
    ขณะที่นายนคร กิตติพูนธนากร นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน ชี้แจงว่าเทศบาลสูงเนินได้ขอเช่าที่ดิน 40 ไร่ของโรงเรียนระดมวิทยานุสรณ์มาใช้เป็นที่รองรับขยะจากเทศบาลสูงเนินและ อปท.ใกล้เคียง
    บ่อขยะกองมหึมาบนที่ดินของโรงเรียนระดมวิทยานุสรณ์ จึงกลายเป็นข้อพิพาทระหว่างตัวแทนของโรงเรียนกับเทศบาลตำบลสูงเนินเรื่อยมา อีกทั้งยังมีการร้องเรียนไปยังสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อให้เข้ามาตรวจสอบเรื่องนี้ด้วย
    ระหว่างที่การร้องเรียนยังไม่ปรากฏผล บ่อขยะยังคงสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงและผู้ที่สัญจรผ่านไปมาบริเวณดังกล่าว ทั้งด้านมลพิษทางอากาศ ที่ส่งกลิ่นเหม็นเน่าอย่างรุนแรงไปทั่วบริเวณรัศมี 4 ก.ม. เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยรอบบริเวณเป็นอันตรายต่อสุขภาพชีวิตของประชาชนและสัตว์เลี้ยง โดยเฉพาะช่วงหน้าฝนน้ำเน่าจากกองขยะจะไหลลงสู่แม่น้ำลำตะคอง ที่อยู่ห่างประมาณ 1 ก.ม. ซึ่งเป็นสายน้ำสำคัญใช้เป็นน้ำดิบผลิตน้ำประปาของชุมชนต่างๆ รวมทั้งน้ำประปาเทศบาลนครนครราชสีมาที่หล่อเลี้ยงเมืองโคราชอยู่ในขณะนี้ ส่วนหน้าแล้งจะมีการเผาขยะทำให้เกิดควันพิษฟุ้งกระจาย ส่งกลิ่นเหม็นแสบจมูก ทำให้เกิดโรคระบาดในชุมชนโดยเฉพาะเด็กและคนแก่ถึงขั้นล้มป่วย
    2 กุมภาพันธ์ 2554 บ่อขยะคุกคามผู้อยู่ใกล้เคียงอีกครั้ง เมื่อชาวบ้าน ครู และนักเรียนโรงเรียนจุตรคามสามัคคี ซึ่งอยู่ห่างออกไปประมาณ 2 ก.ม. เดือดร้อนหายใจไม่ออก เพราะควันไฟจากกองขยะที่ลุกไหม้มาตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา 
    ด.ญ.ทิพยาภรณ์ พรหมมาโนช นักเรียนชั้น ป.6 โรงเรียนจุตรคามสามัคคี บอกว่า “ควันไฟลอยไปถึงบ้านและโรงเรียน ทำให้ปวดศีรษะหายใจไม่ออก แม่ต้องรีบนำยายไปอยู่ที่อื่น”
    ส่วนความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาจากบ่อขยะนั้น นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนินเปิดเผยว่า ได้ซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างที่ทิ้งขยะแห่งใหม่เรียบร้อยแล้ว พร้อมมีโครงการก่อสร้างโรงคัดแยกขยะเพื่อนำมาผลิตไฟฟ้า รอความเห็นชอบจากกระทรวงมหาดไทยเท่านั้น หากผ่านการพิจารณาจะเร่งขนย้ายขยะและฟื้นฟูระบบนิเวศโดยเร็ว
    16 มีนาคม 2556 พิธีวางศิลาฤกษ์ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรด้วยระบบหมักปุ๋ยอินทรีย์แบบไม่ใช้อากาศ ใช้งบกว่า 420 ล้านบาท รองรับการขยายตัวของชุมชนและอุตสาหกรรมป้องกันปัญหาขยะล้นเมือง มีขึ้นอย่างเอิกเกริกที่บ้านปางแต้ หมู่ 13 ต.สูงเนิน อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา โดยจะเริ่มดำเนินการก่อสร้างในปีงบประมาณ 2556-2558 เป็นระยะเวลา 545 วัน ซึ่งศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแห่งนี้ก่อสร้างบนเนื้อที่ 52 ไร่ 2 งาน 88 ตารางวา สามารถกำจัดขยะในระบบหมักปุ๋ยอินทรีย์แบบไม่ใช้อากาศได้ถึงวันละ 120 ตัน ต่อวัน
    ทั้งนี้ ระหว่างที่ศูนย์กำจัดขยะครบวงจรยังสร้างไม่เสร็จ เทศบาลตำบลสูงเนินและ อปท. รวม 13 แห่งขอทิ้งขยะที่เดิมไปก่อน แต่หลังจากนั้นจะปรับพื้นที่บ่อขยะ 40 ไร่ให้เป็นลานกีฬาต่อไป
    นั่นหมายความว่า ชาวบ้านสูงเนินยังต้องจมอยู่กับความทุกข์จากกองขยะที่พอกพูนมากขึ้นเรื่อยๆ อีกไม่ต่ำกว่า 2 ปี และวันใดที่ความอดทนของชาวบ้านสิ้นสุดลง สาธารณะก็จะได้รับรู้ถึงความเดือดร้อนของชาวบ้านสูงเนินที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่า ดังเช่นการรายงานของเหยี่ยวข่าว 7 สีเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2557 ว่า 
     ”เหยี่ยวข่าว 7 สี ได้รับคำร้องเรียนจากชาวโคราช นครราชสีมา ที่ได้รับความเดือดร้อนในหลายเรื่อง หลายประเด็น และขอให้ทีมข่าวของเราไปตรวจสอบข้อเท็จจริงและสำรวจพื้นที่ที่มีการแจ้งเบาะแสเข้ามา...เราเริ่มต้นจากคำร้องเรียนของชาวบ้านที่อำเภอสูงเนิน ที่อาศัยอยู่ใกล้โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ที่มีชื่อเสียงในด้านการผลิตอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ที่แจ้งมาว่าได้รับผลกระทบจากบ่อขยะที่ห่างจากหลังโรงงานมาหลายกิโลเมตร แต่เป็นที่ทราบกันดีของชาวบ้านในละแวกนั้นว่าเป็นที่ทิ้งขยะอุตสาหกรรม เศษซากของชิ้นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่อาจเกิดอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนได้ เพราะจากสภาพพื้นที่ที่เราบินสำรวจพบว่ากองขยะถูกทิ้งสะสมมาเป็นเวลานาน มีรั้วกั้นเฉพาะที่ติดกับถนน แต่ในส่วนที่ลึกเข้าไปในกองขยะไม่พบว่ามีการกั้นรั้วกำหนดเขตเอาไว้ ชาวบ้านกังวลว่าสารพิษที่มากับขยะจะไหลลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติเมื่อมีฝนตก จึงขอเรียกร้องให้หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบด้วย เพราะถูกปล่อยปละละเลยมาเป็นเวลาหลายปีแล้ว”

Tag : ขยะ,บ่อขยะสูงเนิน,ศูนย์กำจัดขยะสูงเนิน,เขตอุตสาหกรรมสูงเนิน,เทศบาลสูงเนิน,อ.สูงเนิน,จ.นครราชสีมา,โคราช
เอกสาร : “ชาวโคราชร้องเรียนบ่อขยะและรีสอร์ทรุกป่า”, สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7, 1 มิถุนายน 2557. เข้าถึงได้จาก http://news.ch7.com/detail/72856/ชาวโคราชร้องเรียนบ่อขยะและรีสอร์ทรุกป่า.html
    : “เขตอุตสาหกรรมนวนคร นครราชสีมา บีโอไอ เขต 3”. เข้าถึงได้จาก http://www.navanakorn.co.th/ewt_news.php?nid=257
    : “สูงเนินวุ่น-ควันไฟกองขยะมหึมา ชาวบ้านต้องย้ายหนี-วอนรัฐเร่งแก้ปัญหา”, ข่าวสดรายวัน, 4 กุมภาพันธ์ 2554. เข้าถึงได้จาก http://www.khaosod.co.th/view_news.php?newsid=TUROd2NtOHdNVEEwTURJMU5BPT0=
: “ชาวโคราชสุดทนม็อบร้องเทศบาล “โคตรชุ่ย” - บุกรุกที่ดิน ร.ร.ทิ้งขยะเกลื่อน 140 ไร่”, ผู้จัดการออนไลน์, 19 กันยายน 2550. เข้าถึงได้จาก http://www.manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9500000110544
    : “ตรวจสอบปัญหาขยะเน่า/เทศบางฟุ้งเตรียมผุดโรงงานคัดแยก”, ชาวสูงเนินสุดทนโร่ร้องสื่อ, สยามรัฐ. เข้าถึงได้จาก http://www.siamrath.co.th/web/?q=node/28841
    : “ภารกิจผู้ตรวจการแผ่นดิน”. เข้าถึงได้จาก http://www.ombudsman.go.th/10/news530216.html    : “โคราชก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะระบบหมักปุ๋ยอินทรีย์แบบไม่ใช้อากาศ”. เข้าถึงได้จาก https://www.facebook.com/media/set/?set=a.538153382912300.1073741842.461464650581174&type=3