พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


เหมืองโปแตชอาเซียน จ.ชัยภูมิ

สถานที่: พื้นที่ 100 ตารางกิโลเมตร ประมาณ 6,700 ไร่ ครอบคลุม 4 ตำบลคือ บ้านตาล หัวทะเล บ้านเพชร และบ้านชวน อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ

ความเสียหาย: ไร่นาของชาวบ้านที่อยู่ใกล้พื้นที่เหมืองกลายเป็นทุ่งเกลือ ปัญหาดินเค็มเกิดขึ้น แต่ไม่สามารถประเมินค่าความเสียหายได้

อ่านต่อ...

เหมืองโปแตส อุดรธานี

สถานที่: พื้นที่ 5 อำเภอคือ เมือง ภุมวาปี หนองหาน เพ็ญ และกิ่ง อ.ศรีประจักษ์ศิลปคม จ.อุดรธานี ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 67,000 ไร่

ความเสียหาย : เกิดความขัดแย้งระหว่างชาวบ้านด้วยกัน โดยแบ่งเป็นฝ่ายสนับสนุน-คัดค้านโครงการ บางคนถูกดำเนินคดี

อ่านต่อ...

แยกขยะอันตรายด้วยมือเปล่าที่ "บ้านโคกสะอาด"

สถานที่: ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์

ความเสียหาย: ควันและกลิ่นเหม็นจากการเผาเศษของเก่าที่หลุมขยะของ อบต.โคกสะอาด สร้างความเดือดร้อนให้ชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียง โดยเฉพาะชาวบ้านใน ต.หนองตอกแป้น ซึ่งอยู่ทิศใต้ลม จนมีชาวบ้านร้องเรียนหลายครั้ง
    
ส่วนความเสียหายจากการเทเศษของเหลวในขั้นตอนการคัดแยกของเก่า เช่น น้ำกรด น้ำมันเครื่อง ลงสู่พื้นดินและแหล่งน้ำ ยังไม่สามารถระบุได้ชัดเจน เช่นเดียวกับมลพิษในอากาศจากกระบวนการเผาชิ้นส่วนเพื่อแยกเอาวัสดุมีค่า เช่น เผายางรถยนต์เพื่อเอาเส้นลวด

อ่านต่อ...

เจนโก้ลอบทิ้งขยะพิษ

สถานที่: หมู่ที่ 1 ต.กลางดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

ความเสียหาย: สารเคมีที่บรรจุไว้ในถัง 200 ลิตร จำนวน 4,000-5,000 ถัง ได้รั่วไหลเจิ่งนองบนพื้นดิน ส่งกลิ่นเหม็นไปทั่วบริเวณ โดยน้ำบนผิวดินพบสารปนเปื้อนซึมลึกลงสู่พื้นดินกว่า 1 เมตร

ไม่มีการเปิดเผยตัวเลขค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะพิษครั้งนี้ รวมทั้งไม่ปรากฏว่ามีการลงโทษบริษัทเจนโก้ ในฐานะเจ้าของสารเคมีอันตรายและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่นๆ อย่างไร

ช่วงเวลา: กันยายน 2547

อ่านต่อ...

มลพิษที่แม่น้ำพอง จ.ขอนแก่น

อ่านต่อ...

โรงไฟฟ้าสูบกลับลำตะคอง จ.นครราชสีมา

สถานที่: ต.คลองไผ่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา

ความเสียหาย: ฝุ่นควันที่เกิดจากการระเบิดอ่างและท่อส่งน้ำวันละ 2 ครั้งเป็นเวลานาน 2 ปี 7 เดือน ทำให้แหล่งน้ำ ผลผลิตทางการเกษตร สัตว์เลี้ยง ได้รับความเสียหาย ขณะที่สุขภาพของชาวบ้านทรุดโทรมและเจ็บป่วยเรื้อรัง กระทั่งเสียชีวิตโดยไม่มีแพทย์คนใดกล้าชัดถึงสาเหตุ

เมื่อผลผลิตเสียหาย ชาวบ้านก็ขาดรายได้ จนไม่สามารถชำระหนี้เงินกู้คืนให้กับสหกรณ์ได้ และเกิดภาวะหนี้สินตามมา

อ่านต่อ...

หลุมก๊าซน้ำพอง จ.ขอนแก่น

อ่านต่อ...

เหมืองเกลือสินเธาว์ จ.มหาสารคาม

อ่านต่อ...

แหล่งก๊าซภูฮ่อม จ.อุดรธานี

อ่านต่อ...

บ่อขยะสูงเนิน

อ่านต่อ...