เบื่อจะแยกขยะ เพราะสุดท้ายก็ถูกเทรวมในรถ?? (17 ธค. 62)


เบื่อจะแยกขยะ เพราะสุดท้ายก็ถูกเทรวมในรถ??

 

บทสารคดี: กานต์ ทัศนภักดิ์ 


ถ่ายภาพ: กานต์ ทัศนภักดิ์ และสันติ ศรีมันตะ


 

ลำดับภาพ: กานต์ ทัศนภักดิ์


กำกับการถ่ายทำ: กานต์ ทัศนภักดิ์