ห้องภาพ


สัมมนาวิชาการ "ศูนย์กำจัดขยะและโรงไฟฟ้าเชียงรากใหญ่" (29 มี.ค. 59)

ภาพบรรยากาศการสัมมนาวิชาการ "ธรรมาภิบาลเพื่อการจัดการขยะอย่างยั่งยืน": กรณี "ศูนย์กำจัดขยะและโรงไฟฟ้าเชียงรากใหญ่"
(29 มีนาคม 2559)

อ่านต่อ...

เก็บตัวอย่างสิ่งแวดล้อม: สระบุรี (22 ก.พ. 59)

มูลนิธิบูรณะนิเวศ (EARTH) และ Arnika ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างสิ่งแวดล้อม ที่ จ.สระบุรี เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2559

ภาพโดย กานต์ ทัศนภักดิ์
(22 กุมภาพันธ์ 2559)

อ่านต่อ...

เก็บตัวอย่างสิ่งแวดล้อม: ขอนแก่น (20 ก.พ. 59)

มูลนิธิบูรณะนิเวศ (EARTH) และ Arnika ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างสิ่งแวดล้อม ที่ จ.ขอนแก่น เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559

ภาพโดย กานต์ ทัศนภักดิ์
(20 กุมภาพันธ์ 2559)

อ่านต่อ...

เก็บตัวอย่างสิ่งแวดล้อม: ปราจีนบุรี - ฉะเชิงเทรา (19 ก.พ. 59)

มูลนิธิบูรณะนิเวศ (EARTH) และ Arnika ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างสิ่งแวดล้อม ที่ จ.ปราจีนบุรี และ จ.ฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559

ภาพโดย กานต์ ทัศนภักดิ์
(19 กุมภาพันธ์ 2559)

อ่านต่อ...

เก็บตัวอย่างสิ่งแวดล้อม: ปราจีนบุรี (18 ก.พ. 59)

มูลนิธิบูรณะนิเวศ (EARTH) และ Arnika ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างสิ่งแวดล้อม ที่ จ.ปราจีนบุรี เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559

ภาพโดย กานต์ ทัศนภักดิ์
(18 กุมภาพันธ์ 2559)

อ่านต่อ...

เก็บตัวอย่างสิ่งแวดล้อม: ปราจีนบุรี (17 ก.พ. 59)

มูลนิธิบูรณะนิเวศ (EARTH) และ Arnika ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างสิ่งแวดล้อม ที่ จ.ปราจีนบุรี เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559

ภาพโดย กานต์ ทัศนภักดิ์
(17 กุมภาพันธ์ 2559)

อ่านต่อ...

เก็บตัวอย่างสิ่งแวดล้อม: ระยอง (15 ก.พ. 59)

มูลนิธิบูรณะนิเวศ (EARTH) และ Arnika ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างสิ่งแวดล้อม ที่ จ.ระยอง เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559

ภาพโดย กานต์ ทัศนภักดิ์
(15 กุมภาพันธ์ 2559)

อ่านต่อ...

เก็บตัวอย่างสิ่งแวดล้อม: ระยอง (14 ก.พ. 59)

มูลนิธิบูรณะนิเวศ (EARTH) และ Arnika ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างสิ่งแวดล้อม ที่ จ.ระยอง เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2559

ภาพโดย กานต์ ทัศนภักดิ์
(14 กุมภาพันธ์ 2559)

อ่านต่อ...

เก็บตัวอย่างสิ่งแวดล้อม: แพรกษา (13 ก.พ. 59)

มูลนิธิบูรณะนิเวศ (EARTH) และ Arnika ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างสิ่งแวดล้อม ที่ ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559

ภาพโดย กานต์ ทัศนภักดิ์
(13 กุมภาพันธ์ 2559)

อ่านต่อ...

การลงพื้นที่เก็บข้อมูลการวิจัย: โรงไฟฟ้าบ้านตาล จ.เชียงใหม่ (4 พ.ย. 58)

ภาพการลงพื้นที่เก็บข้อมูลการวิจัย: โรงไฟฟ้าบ้านตาล อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ 

ภาพโดย กานต์ ทัศนภักดิ์ (Karnt Thassanaphak)
(4 พฤศจิกายน 2558)

อ่านต่อ...