อธิบดี กรอ. ลงพื้นที่ตรวจสอบผลกระทบของหลุมฝังกลบขยะในพื้นที่บ้านม่วงชุม ต. คลองกระจัง อ. ศรีเทพ จ. เพชรบูรณ์

ภาพบรรยากาศการลงพื้นที่ของอธิบดี กรอ. เพื่อตรวจสอบผลกระทบของหลุมฝังกลบขยะในพื้นที่บ้านม่วงชุม อ. ศรีเทพ จ. เพชรบูรณ์

 

(20 ก.พ. 66) ประชาชนบ้านม่วงชุม หมู่ที่ 4 ต. คลองกระจัง อ. ศรีเทพ จ. เพชรบูรณ์ พาอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) ลงพื้นที่ตรวจสอบความเดือดร้อนของชุมชน หลังได้รับการร้องเรียนจากผู้ที่อาศัยรอบหลุมฝังกลบขยะของบริษัทเอกอุทัย จำกัด ว่ายังได้รับผลกระทบจากกลิ่นเหม็น แม้ว่าเมื่อเดือนสิงหาคม 2565 ศาลปกครองได้มีคำสั่งให้หน่วยงานรวมไปถึง กรอ. กำกับดูแลโรงงานให้ระงับเหตุเดือดร้อนรำคาญ

 

ก่อนลงพื้นที่ กลุ่มรักษ์บ้านม่วงชุมได้อ่านข้อเรียกร้องต่ออธิบดี กรอ. ซึ่งขอให้หยุุดการประกอบกิจการของโรงงาน จนกว่าจะมีการแก้ไขปัญหาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมได้ จากนั้นประชาชนได้พาหน่วยงานลงพื้นที่ตรวจสอบบ่อน้ำใต้ดินของคนในชุมชน โดยบ่อใต้ดินที่อยู่ใกล้โรงงานที่สุดจุดหนึ่ง อธิบดี ก กรอ. กล่าวว่ามีกลิ่นของสารเคมี “ไฮโดรคาร์บอน”

 

อธิบดี กรอ. ยังได้ให้คำมั่นสัญญาแก่ประชาชนในพื้นที่ว่าจะพยายามแก้ปัญหาอย่างสุดความสามารถ ทั้งยังกล่าวต่อสื่อมวลชนว่า อาจจะมีการแถลงศาลเพื่อหาแนวทางในการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนกว่าเดิม

 

อ่านข่าวการลงพื้นที่ในวันนั้นได้ทาง:

เว็บไวต์มูลนิธิบูรณะนิเวศ - https://www.earththailand.org/th/article/6815

เพจ มูลนิธิบูรณะนิเวศ (EARTH) https://www.facebook.com/108056682577538/posts/pfbid0yTE2WFxvuJDHpsqtydwk44ggRkReLeeH9pf6J3B5vdXgngpbYjZR2L7Kvfmt3PJcl/?mibextid=ykz3hl

เพจ หยุดภัยมลพิษ Pollution-Free EARTH

https://www.facebook.com/100082198183484/posts/pfbid0PxbXBCjs4cGhxKAEzuvjrcsDpxFmjCC4EC4s2jJU65dD7zZT31oLuunToqCGcoWVl/?mibextid=ykz3hl