บ้านหนองพะวา จ.ระยอง - ผลพวงจากมลพิษโรงงานรีไซเคิล

ชุดภาพถ่ายความเสียหายของพื้นที่เกษตรกรรมในบ้านหนองพะวา หมู่ที่ 4 ต. บางบุตร อ. บ้านค่าย จ. ระยอง ถ่ายโดยประชาชนในพื้นที่ในเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ราว 10 ปีหลังจากที่ประชาชนเริ่มได้รับผลกระทบจากกิจการรีไซเคิลของบริษัทวิน โพรเสส จำกัด ที่เข้ามาประกอบกิจการโดยไม่มีใบอนุญาต แม้ประชาชนจะร้องเรียนให้หน่วยงานรัฐเข้ามาแก้ไขปัญหาตลอด 1 ทศวรรษหลังจากนั้น แต่กลับไม่มีหน่วยงานใดแก้ไขปัญหาได้สำเร็จ กระทั่งสวนยางพารา ที่นา แหล่งน้ำสาธารณะรอบโรงงานปรากฎลักษณะสีและสภาพความเสียหายดังที่เห็นในชุดภาพนี้ 

 

7 มิถุนายน 2564 ประชาชนบ้านหนองพะวายื่นฟ้องแพ่งบริษัทวิน โพรเสส จำกัด กรรมการ และอดีตกรรมการ ต่อมาในวันที่ 14 ธ.ค. 2565 ศาลระยองได้มีคำพิพากษาให้ประชาชนเป็นฝ่ายชนะ โดยกำหนดให้บริษัทจ่ายค่าเยียวยาความเสียหาย 20 ล้านบาท และดำเนินการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม

 

ปัจจุบัน (กุมภาพันธ์ 2566) บริษัทวิน โพรเสส จำกัด ได้ทำสัญญากับบริษัทเอส เค อินเตอร์ เคมิคอล จำกัด ให้เข้ามาบำบัดกำจัดของเสีย/น้ำเสียในโรงงาน รวมไปถึงบ่อน้ำของเทียบ สมานมิตร เกษตรกรยางพาราที่อยู่ติดโรงงาน ภายใต้การกำกับดูแลของกรมโรงงานอุตสาหกรรม การดำเนินการนี้เกิดขึ้นด้วยคำสั่งศาลในคดีที่บริษัทฯ และกรรมการได้กระทำผิดกฎหมายคือ ครอบครองวัตถุอันตรายโดยไม่ได้รับอนุญาต

 

ในส่วนของการบำบัดและฟื้นฟูพื้นที่ของประชาชนผู้ฟ้องคดีแพ่งและแหล่งน้ำสาธารณะภายใต้คำพิพากษาของศาลระยองปัจจุบันยังไม่เริ่ม ประชาชนในพื้นที่ยังคงเฝ้ารอการฟื้นฟูท่ามกลางมลพิษสารเคมี