เอกสาร/ข้อมูลเผยแพร่


หนังสือ "ข้อเท็จและความจริง เหมืองทองคำ จังหวัดเลย" (พฤษภาคม 2558)
อ่านต่อ...

"สีปลอดสารตะกั่วใกล้เป็นจริง": แถลงข่าวผลวิจัยโดยมูลนิธิบูรณะนิเวศ (15 มิ.ย. 58)
อ่านต่อ...

ผลการทดสอบ "ปริมาณสารตะกั่วในสีน้ำมันทาอาคาร 100 ตัวอย่าง 56 ยี่ห้อ" (พ.ศ. 2558)
อ่านต่อ...

สารปรอท แหล่งกำเนิด และสถานการณ์ปัญหา (21 ม.ย. 58)
อ่านต่อ...

เอกสารประกอบการสัมมนาเพื่อส่งเสริมสิทธิการเข้าถึงข้อมูลมลพิษ เรื่อง "มลพิษอุตสาหกรรม กฎหมาย และสิทธิการเข้าถึงข้อมูลของชุมชน" (30 มี.ค. 58)
อ่านต่อ...

ไฟล์นำเสนอในการสัมมนาเพื่อส่งเสริมสิทธิการเข้าถึงข้อมูลมลพิษ: มลพิษอุตสาหกรรม กฎหมาย และสิทธิการเข้าถึงข้อมูลของชุมชน (30 มี.ค. 58)
อ่านต่อ...

ไฟล์นำเสนอในการสัมมนาเพื่อส่งเสริมสิทธิการเข้าถึงข้อมูลมลพิษ: กรณีปัญหามลพิษและการพัฒนาอุตสาหกรรม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (19 มี.ค. 58)
อ่านต่อ...

ไฟล์นำเสนอในการสัมมนาเพื่อส่งเสริมสิทธิการเข้าถึงข้อมูลมลพิษ: กรณี "30 ปีการพัฒนาอุตสาหกรรม: มลพิษในดิน น้ำ อากาศ ที่คนระยองต้องรู้และเท่าทัน" (16 มี.ค. 58)
อ่านต่อ...

ไฟล์นำเสนอในการสัมมนาเพื่อส่งเสริมสิทธิการเข้าถึงข้อมูลมลพิษ: กรณี "30 ปีการพัฒนาอุตสาหกรรม: มลพิษในดิน น้ำ อากาศ ที่คนระยองต้องรู้และเท่าทัน" (15 มี.ค. 58)
อ่านต่อ...

ไฟล์นำเสนอในการสัมมนาเพื่อส่งเสริมสิทธิการเข้าถึงข้อมูลมลพิษ: กรณีสารปรอทและมลพิษอุตสาหกรรม จังหวัดปราจีนบุรี (6 มี.ค. 58)
อ่านต่อ...