เอกสาร/ข้อมูลเผยแพร่


ไฟล์นำเสนอในการสัมมนาเพื่อส่งเสริมสิทธิการเข้าถึงข้อมูลมลพิษ: มลพิษอุตสาหกรรม กฎหมาย และสิทธิการเข้าถึงข้อมูลของชุมชน (30 มี.ค. 58)

ร่วมจัดโดย มูลนิธิบูรณะนิเวศ และมูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม

(30 มีนาคม 2558)

อ่านต่อ...

ไฟล์นำเสนอในการสัมมนาเพื่อส่งเสริมสิทธิการเข้าถึงข้อมูลมลพิษ: กรณีปัญหามลพิษและการพัฒนาอุตสาหกรรม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (19 มี.ค. 58)

ร่วมจัดโดย มูลนิธิบูรณะนิเวศ และ กป.อพช. อีสาน

(19 มีนาคม 2558)

อ่านต่อ...

ไฟล์นำเสนอในการสัมมนาเพื่อส่งเสริมสิทธิการเข้าถึงข้อมูลมลพิษ: กรณี "30 ปีการพัฒนาอุตสาหกรรม: มลพิษในดิน น้ำ อากาศ ที่คนระยองต้องรู้และเท่าทัน" (16 มี.ค. 58)

ร่วมจัดโดย มูลนิธิบูรณะนิเวศ และสมาชิกเครือข่ายประชาชนภาคตะวันออก

(16 มีนาคม 2558)

อ่านต่อ...

ไฟล์นำเสนอในการสัมมนาเพื่อส่งเสริมสิทธิการเข้าถึงข้อมูลมลพิษ: กรณี "30 ปีการพัฒนาอุตสาหกรรม: มลพิษในดิน น้ำ อากาศ ที่คนระยองต้องรู้และเท่าทัน" (15 มี.ค. 58)

ร่วมจัดโดย มูลนิธิบูรณะนิเวศ และสมาชิกเครือข่ายประชาชนภาคตะวันออก

(15 มีนาคม 2558)

อ่านต่อ...

ไฟล์นำเสนอในการสัมมนาเพื่อส่งเสริมสิทธิการเข้าถึงข้อมูลมลพิษ: กรณีสารปรอทและมลพิษอุตสาหกรรม จังหวัดปราจีนบุรี (6 มี.ค. 58)

ร่วมจัดโดย
มูลนิธิบูรณะนิเวศ
เครือข่ายเพื่อนตะวันออก วาระเปลี่ยนตะวันออก

(6 มีนาคม 2558)

อ่านต่อ...

บันทึกการสัมมนาภาคเช้า: "ข้อเท็จและความจริง" เหมืองทองคำ จังหวัดเลย (10 ก.ย. 57)

บันทึกการสัมมนา - ภาคเช้า:
"ข้อเท็จและความจริง" เหมืองทองคำ จังหวัดเลย
10 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุมจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ ชั้น 4 อาคารประชาธิปก-รำไพพรรณี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ่านต่อ...

"ข้อเท็จและความจริง" เหมืองทองคำ จังหวัดเลย: Teaser #1 - ช่วงเช้า (16 ก.ย. 57)

มูลนิธิบูรณะนิเวศ
บางตอนจากบันทึกการสัมมนา "ข้อเท็จและความจริง" เหมืองทองคำ จังหวัดเลย
10 กันยายน 2557

อ่านต่อ...

เอกสารประกอบการสัมมนา “แพรกษาโมเดล?” และแนวทางการจัดการปัญหาบ่อขยะในประเทศไทย (7 ก.ค. 57)

เอกสารประกอบการสัมมนา และไฟล์นำเสนอของวิทยากร
(7 กรกฎาคม 2557)

อ่านต่อ...

บันทึกการสัมมนา “แพรกษาโมเดล?” และแนวทางการจัดการปัญหาบ่อขยะในประเทศไทย: ช่วงที่ 5 (7 ก.ค. 57)

ช่วงที่ 5: อภิปรายแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และสรุปสาระสำคัญจากการสัมมนา

อ่านต่อ...

บันทึกการสัมมนา “แพรกษาโมเดล?” และแนวทางการจัดการปัญหาบ่อขยะในประเทศไทย: ช่วงที่ 4 (7 ก.ค. 57)

ช่วงที่ 4: อภิปรายแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

อ่านต่อ...