เอกสาร/ข้อมูลเผยแพร่


หนังสือ "บ่อบำบัดน้ำเสียคลองด่าน โครงการผลาญชาติ" (ฉบับพิมพ์ครั้งแรก 2545)

จัดพิมพ์โดย กลุ่มศึกษาและรณรงค์มลภาวะอุตสาหกรรม
(2545)

อ่านต่อ...

รายงานการประเมินผลกระทบทางสุขภาพจากการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และพื้นที่ใกล้เคียง (2546)

เพ็ญโฉม แซ่ตั้ง นักวิจัย
วลัยพร มุขสุวรรณ ผู้ช่วยนักวิจัย

(สิงหาคม 2546)

อ่านต่อ...

รวมเอกสารเผยแพร่: กรณีโครงการจัดการน้ำเสีย "คลองด่าน" (2536 - ปัจจุบัน)

มูลนิธิบูรณะนิเวศ
(2536 - ปัจจุบัน)

อ่านต่อ...

พระราชบัญญัติส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 (เม.ย. 58)

กฎ ประกาศ และระเบียบที่เกี่ยวข้องด้านการควบคุมมลพิษ
รวบรวมและเรียบเรียงโดย ฝ่ายตรวจและบังคับการ กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 6 แก้ไขเพิ่มเติม: เมษายน 2558)

อ่านต่อ...

พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 และกฎกระทรวง ฉบับที่ 1 - 24

พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535
และกฎกระทรวง ฉบับที่ 1 - 24

อ่านต่อ...

มูลนิธิบูรณะนิเวศ (EARTH) เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำ 2 ตำแหน่ง (29 พ.ค. 59)

มูลนิธิบูรณะนิเวศ (EARTH) เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่วิจัยและข้อมูล และเจ้าหน้าที่วิจัยทางวิทยาศาสตร์ รวม 2 ตำแหน่ง

ปิดรับสมัคร 3 มิถุนายน 2559 เวลา 18.00 น.

อ่านต่อ...

เอกสารประกอบการเสวนาวิชาการ "ร่วมหาทางออกกรณีค่าโง่คลองด่าน - หยุดความเสียหายของชาติ" (12 พ.ค. 59)

ณ ห้องประชุมสารนิเทศ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(12 พฤษภาคม 2559)

อ่านต่อ...

"ศูนย์กำจัดขยะฯ เชียงรากใหญ่" กับ "น้ำประปาของคนกรุงเทพ" ความเสี่ยงที่หลีกเลี่ยงได้ (29 มี.ค. 59)

อัฏฐพร ฤทธิชาติ, มูลนิธิบูรณะนิเวศ
29 มีนาคม 2559

อ่านต่อ...

แถลงการณ์: ยุติการใช้กฎหมายคุกคามต่อนักปกป้องสิทธิมนุษยชน เสริมสร้างกลไกการให้ความคุ้มครองและประกันความรับผิดชอบต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชน (9 พ.ค. 59)

องค์การและเครือข่ายชุมชนร่วมลงนามเรียกร้องให้รัฐบาลไทยและบริษัทเหมืองแร่จำนวนหนึ่งยุติการดำเนินคดีทางกฎหมายต่อนักปกป้องสิทธิมนุษยชนในชุมชน รวมถึงร้องขอให้รัฐบาลไทยเสริมสร้างกลไกการให้ความคุ้มครองปกป้องสิทธิมนุษย ชนในชุมชน และประกันความรับผิดชอบต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชน
(9 พฤษภาคม 2559)

อ่านต่อ...

บทความ: "เสียงจากชาวบ้านคลองด่าน" ต่อโครงการบำบัดน้ำเสียจังหวัดสมุทรปราการ (มิ.ย. 44)

โดย กลุ่มพิทักษ์รักท้องถิ่น และกลุ่มศึกษาและรณรงค์มลภาวะอุตสาหกรรม
มิถุนายน 2544

อ่านต่อ...