เอกสาร/ข้อมูลเผยแพร่


หนังสือ "บ่อบำบัดน้ำเสียคลองด่าน โครงการผลาญชาติ" (ฉบับพิมพ์ครั้งแรก 2545)
อ่านต่อ...

รายงานการประเมินผลกระทบทางสุขภาพจากการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และพื้นที่ใกล้เคียง (2546)
อ่านต่อ...

รวมเอกสารเผยแพร่: กรณีโครงการจัดการน้ำเสีย "คลองด่าน" (2536 - ปัจจุบัน)
อ่านต่อ...

พระราชบัญญัติส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 (เม.ย. 58)
อ่านต่อ...

พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 และกฎกระทรวง ฉบับที่ 1 - 24
อ่านต่อ...

มูลนิธิบูรณะนิเวศ (EARTH) เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำ 2 ตำแหน่ง (29 พ.ค. 59)
อ่านต่อ...

เอกสารประกอบการเสวนาวิชาการ "ร่วมหาทางออกกรณีค่าโง่คลองด่าน - หยุดความเสียหายของชาติ" (12 พ.ค. 59)
อ่านต่อ...

"ศูนย์กำจัดขยะฯ เชียงรากใหญ่" กับ "น้ำประปาของคนกรุงเทพ" ความเสี่ยงที่หลีกเลี่ยงได้ (29 มี.ค. 59)
อ่านต่อ...

แถลงการณ์: ยุติการใช้กฎหมายคุกคามต่อนักปกป้องสิทธิมนุษยชน เสริมสร้างกลไกการให้ความคุ้มครองและประกันความรับผิดชอบต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชน (9 พ.ค. 59)
อ่านต่อ...

บทความ: "เสียงจากชาวบ้านคลองด่าน" ต่อโครงการบำบัดน้ำเสียจังหวัดสมุทรปราการ (มิ.ย. 44)
อ่านต่อ...