เอกสาร/ข้อมูลเผยแพร่


อัครพล ตีบไธสง มูลนิธิบูรณะนิเวศ: วิจัยและเรียบเรียง
(เมษายน 2560)

" alt="" />

เปิดงานศึกษา: การปนเปื้อนของสารเคมีอันตรายจากขยะอิเล็กทรอนิกส์รีไซเคิลใน "ลูกบิดรูบิก" (เม.ย. 60)
อ่านต่อ...

ขอเชิญร่วมลงนามสนับสนุนข้อเรียกร้องถึงรัฐบาลประเทศอาเซียนให้ยกเลิกการใช้ "พลาสติกไมโครบีด" ในเครื่องสำอางทุกประเภท (31 มี.ค.60)
อ่านต่อ...
ดาวัลย์ จันทรหัสดี และอัฏฐพร ฤทธิชาติ 17 มีนาคม 2560
บทความวิเคราะห์ - วิพากษ์ "พ.ร.บ. แร่ 2560 " โดย ดาวัลย์ จันทรหัสดี และอัฏฐพร ฤทธิชาติ

" alt="" />

"พ.ร.บ. แร่ ฉบับใหม่ แย่กว่าเดิม" (17 มี.ค. 60)
อ่านต่อ...

PRTR หมายถึงอะไร และสำคัญอย่างไร (มิ.ย. 58)
อ่านต่อ...
โดย กรมควบคุมมลพิษ (Pollution Control Derment)
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(กรกฎาคม 2558)

" alt="" />

(ร่าง) แผนแม่บท การบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559 - 2564)
อ่านต่อ...
คณะทำงานจัดการองค์ความรู้ (KM) สำนักจัดการคุณภาพน้ำ
(มิถุนายน 2559)

" alt="" />

"การปฏิบัติงานเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินและเตือนภัยเมื่อน้ำมันรั่วไหล" (มิ.ย. 59)
อ่านต่อ...

รายงาน "สารตะกั่วในสีน้ำมันทาอาคารของประเทศไทย" 2559 (ก.พ. 59)
อ่านต่อ...
สกู๊ปข่าวของสำนักข่าว NHK ประเทศญี่ปุ่น
(2544)
 

" alt="" />

วิดีโอคลิป: "มินามาตะ" by NHK - 2001 (2544)
อ่านต่อ...

หนังสือ "มินามาตะ: โศกนาฏกรรมและการต่อสู้ฯ" (10 ก.ย. 59)
อ่านต่อ...
ผู้เขียน: กานต์ ทัศนภักดิ์ และวิภาวดี พันธุ์ยางน้อย
บรรณาธิการ: เพ็ญโฉม แซ่ตั้ง และกานต์ ทัศนภักดิ์
พิมพ์ครั้งแรก: มกราคม 2558
 

" alt="" />

หนังสือ "บันทึกข้อมูล ข้อถกเถียง: กรณีน้ำมันดิบรั่วไหลสู่อ่าวไทย พ.ศ. 2556" (พิมพ์ครั้งแรก: ม.ค. 58)
อ่านต่อ...