เอกสาร/ข้อมูลเผยแพร่


กองบรรณาธิการมูลนิธิบูรณะนิเวศ
ย้อนรอย "กรณีคลิตี้" - เกือบ10 ปีเต็มของการการต่อสู้คดี และกว่า 40 ปี แห่งบาดแผลเรื้อรังของผู้คนและสายน้ำ
(กันยายน 2560)

" alt="" />

ย้อนรอย - กว่า 40 ปี "กรณีคลิตี้": บาดแผลเรื้อรังของผู้คนและสายน้ำ (ก.ย. 60)
อ่านต่อ...
(29 สิงหาคม 2560)

" alt="" />

เอกสารประกอบการนำเสนอ: "การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อการบริหารจัดการของเสียอย่างยั่งยืน" (29 ส.ค. 60)
อ่านต่อ...
"มูลนิธิบรณะนิเวศ (EARTH)" : www.facebook.com/EarthEcoAlert
29 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30 – 16.00 น.

" alt="" />

ขอเชิญรับชม "การถ่ายทอดสด" สัมมนาวิชาการ: การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อการบริหารจัดการของเสียอย่างยั่งยืน
อ่านต่อ...

ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการ "การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อการบริหารจัดการของเสียอย่างยั่งยืน"
อ่านต่อ...

เราชื่อ "ปรอท" (4 ก.ค. 60)
อ่านต่อ...

ปัญหามลพิษอุตสาหกรรม 2558 - 2559 (มิ.ย. 60)
อ่านต่อ...
กองบรรณาธิการมูลนิธิบูรณะนิเวศ
4 กรกฎาคม 2560

" alt="" />

สถานการณ์ "มลพิษสารปรอท" ในวันที่ไทยเข้าร่วม "อนุสัญญามินามาตะฯ" (4 ก.ค. 60)
อ่านต่อ...
สหภาพยุโรป (European Union)
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
มูลนิธิบูรณะนิเวศ
และ ARNIKA Association 

" alt="" />

ขอเชิญร่วมงานแถลงข่าว: "ภาพรวมปัญหามลพิษอุตสาหกรรม 2558 - 2559 และผลการศึกษาโลหะหนักในตะกอนดิน 8 จังหวัด"
อ่านต่อ...
โดย "เครือข่ายจับตาเขตเศรษฐกิจพิเศษ"
(26 เมษายน 2560)

" alt="" />

เอกสารประกอบการแถลงข่าว "เครือข่ายจับตาเขตเศรษฐกิจพิเศษ" (26 เม.ย. 60)
อ่านต่อ...
5 มิถุนายน 2560)

" alt="" />

เอกสารประกอบการนำเสนอผลการศึกษา: ภาพรวมปัญหามลพิษอุตสาหกรรม 2558 - 2559 และผลการศึกษาโลหะหนักฯ (5 มิ.ย. 60)
อ่านต่อ...