เอกสาร/ข้อมูลเผยแพร่


เอกสารประกอบการนำเสนอ: "การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อการบริหารจัดการของเสียอย่างยั่งยืน" (29 ส.ค. 60)

เอกสารประกอบการนำเสนอ ในการสัมมนาวิชาการ  "การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อการบริหารจัดการของเสียอย่างยั่งยืน" 
จัดโดย มูลนิธิบูรณะนิเวศ สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
(29 สิงหาคม 2560)

อ่านต่อ...

ขอเชิญรับชม "การถ่ายทอดสด" สัมมนาวิชาการ: การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อการบริหารจัดการของเสียอย่างยั่งยืน

ขอเชิญรับชม "การถ่ายทอดสด" สัมมนาวิชาการ: การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อการบริหารจัดการของเสียอย่างยั่งยืน ผ่านทางหน้าเฟซบุ๊ค "มูลนิธิบรณะนิเวศ (EARTH)" : www.facebook.com/EarthEcoAlert
29 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30 – 16.00 น.

อ่านต่อ...

ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการ "การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อการบริหารจัดการของเสียอย่างยั่งยืน"

วันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม 1 ชั้น 1 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ถนนวิภาวดี-รังสิต กรุงเทพฯ

จัดโดย มูลนิธิบูรณะนิเวศ
สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

อ่านต่อ...

เราชื่อ "ปรอท" (4 ก.ค. 60)

ภาพสไลด์การ์ตูนว่าด้วย "สารปรอท"โดย มูลนิธิบูรณะนิเวศ
ภาพประกอบโดย กานต์ ทัศนภักดิ์

4 กรกฎาคม 2560

อ่านต่อ...

ปัญหามลพิษอุตสาหกรรม 2558 - 2559 (มิ.ย. 60)

บรรณาธิการ: เพ็ญโฉม แซ่ตั้ง และกานต์ ทัศนภักดิ์
จัดพิมพ์: มูลนิธิบูรณะนิเวศ (Ecological Alert and Recovery-Thailand - EARTH)
(มิถุนายน 2560)

อ่านต่อ...

สถานการณ์ "มลพิษสารปรอท" ในวันที่ไทยเข้าร่วม "อนุสัญญามินามาตะฯ" (4 ก.ค. 60)

อ่านต่อ...

ขอเชิญร่วมงานแถลงข่าว: "ภาพรวมปัญหามลพิษอุตสาหกรรม 2558 - 2559 และผลการศึกษาโลหะหนักในตะกอนดิน 8 จังหวัด"

5 มิถุนายน 2560
ร่วมจัดโดย สหภาพยุโรป (European Union)
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
มูลนิธิบูรณะนิเวศ
และ ARNIKA Association 

อ่านต่อ...

เอกสารประกอบการแถลงข่าว "เครือข่ายจับตาเขตเศรษฐกิจพิเศษ" (26 เม.ย. 60)

อ่านต่อ...

เอกสารประกอบการนำเสนอผลการศึกษา: ภาพรวมปัญหามลพิษอุตสาหกรรม 2558 - 2559 และผลการศึกษาโลหะหนักฯ (5 มิ.ย. 60)

เอกสารประกอบการนำเสนอผลการศึกษา "ภาพรวมปัญหามลพิษอุตสาหกรรม 2558 - 2559 และผลการศึกษาโลหะหนักในตะกอนดิน 8 จังหวัด"

จัดโดย มูลนิธิบูรณะนิเวศ ร่วมกับ ARNIKA Association ณ ห้องประชุมแซฟไฟร์ ชั้น 2 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค ถนนราชปรารภ กรุงเทพฯ

(5 มิถุนายน 2560)

อ่านต่อ...

เปิดงานศึกษา: การปนเปื้อนของสารเคมีอันตรายจากขยะอิเล็กทรอนิกส์รีไซเคิลใน "ลูกบิดรูบิก" (เม.ย. 60)

อ่านต่อ...