เอกสาร/ข้อมูลเผยแพร่


โปสเตอร์จากนิทรรศการชุด "ขยะเหลือศูนย์" [6] (ก.ย. 54)

โดย มูลนิธิบูรณะนิเวศ (EARTH)

 โปสเตอร์จากนิทรรศการชุด "ขยะเหลือศูนย์" ภาพที่ 6:
"พลังงานจากขยะ: ข้ออ้างและข้อเท็จจริง"
(เผยแพร่ครั้งแรก: กันยายน 2554)

อ่านต่อ...

โปสเตอร์จากนิทรรศการชุด "ขยะเหลือศูนย์" [5] (ก.ย. 54)

โดย มูลนิธิบูรณะนิเวศ (EARTH)

โปสเตอร์จากนิทรรศการชุด "ขยะเหลือศูนย์" ภาพที่ 5:
"การจัดการขยะกับภาวะโลกร้อน"
(เผยแพร่ครั้งแรก: กันยายน 2554)

อ่านต่อ...

โปสเตอร์จากนิทรรศการชุด "ขยะเหลือศูนย์" [4] (ก.ย. 54)

โดย มูลนิธิบูรณะนิเวศ (EARTH)

 โปสเตอร์จากนิทรรศการชุด "ขยะเหลือศูนย์" ภาพที่ 4:
"ของเสียเหลือศูนย์"
(เผยแพร่ครั้งแรก: กันยายน 2554)

อ่านต่อ...

โปสเตอร์จากนิทรรศการชุด "ขยะเหลือศูนย์" [3] (ก.ย. 54)

โดย มูลนิธิบูรณะนิเวศ (EARTH)

โปสเตอร์จากนิทรรศการชุด "ขยะเหลือศูนย์" ภาพที่ 3:
"ลับ ลวง พราง ในเตาเผาขยะ"
(เผยแพร่ครั้งแรก: กันยายน 2554)

อ่านต่อ...

โปสเตอร์จากนิทรรศการชุด "ขยะเหลือศูนย์" [2] (ก.ย. 54)

โดย มูลนิธิบูรณะนิเวศ (EARTH)

โปสเตอร์จากนิทรรศการชุด "ขยะเหลือศูนย์" ภาพที่ 2:
"เตาเผาขยะ"
(เผยแพร่ครั้งแรก: กันยายน 2554)

อ่านต่อ...

โปสเตอร์จากนิทรรศการชุด "ขยะเหลือศูนย์" [1] (ก.ย. 54)

โดย มูลนิธิบูรณะนิเวศ (EARTH)

โปสเตอร์จากนิทรรศการชุด "ขยะเหลือศูนย์" ภาพที่ 1:
"สถานการณ์ขยะประเทศไทย"
(เผยแพร่ครั้งแรก: กันยายน 2554)

อ่านต่อ...

"ภัยร้าย@ปลายปล่อง" (เม.ย. 54)

หนังสือ "ภัยร้าย@ปลายปล่อง"
จัดพิมพ์โดย: มูลนิธิบูรณะนิเวศ (EARTH)
(พิมพ์ครั้งที่ 1: เมษายน 2554)

อ่านต่อ...

โปสเตอร์ "ภัยร้ายที่ปลายปล่อง" (มิ.ย. 55)

โดย มูลนิธิบูรณะนิเวศ (EARTH)
(เผยแพร่ครั้งแรก: 28 มิถุนายน 2555)

อ่านต่อ...

Mercury in Fish - A Global Health Hazard (2009/2552)

By "Zero Mercury Working Group"
(February 2009 / กุมภาพันธ์ 2552)

อ่านต่อ...

เอกสาร "แหล่งกำเนิดมลพิษมาบตาพุด" (2552)

จัดทำโดย มูลนิธิบูรณะนิเวศ (EARTH)
(2552)

อ่านต่อ...