เอกสาร/ข้อมูลเผยแพร่


โบรชัวร์ "สารตะกั่วในสี มหันตภัยใกล้ตัวเด็ก" (21 ต.ค. 56)

จัดทำโดยมูลนิธิบูรณะนิเวศ
(21 ตุลาคม 2556)

อ่านต่อ...

ชุดป้ายนิทรรศการขนาดใหญ่: "สารตะกั่วในสี" มหันตภัยใกล้ตัวเด็ก (21 ต.ค. 56)

จัดทำโดยมูลนิธิบูรณะนิเวศ
(21 ตุลาคม 2556)

อ่านต่อ...

โปสเตอร์ "เด็กไทยต้องปลอดภัยจากพิษตะกั่ว" (21 ต.ค. 56)

จัดทำโดยมูลนิธิบูรณะนิเวศ
(21 ตุลาคม 2556)

อ่านต่อ...

Global Mercury Hotspots (Jan 9, 2013/2556)

A Publication by the Biodiversity Research Institute and IPEN
January 9, 2013

อ่านต่อ...

Mercury Contamination, Exposures and Risk:A New Global Picture Emerges (2012/2555)

By Zero Mercury Working Group
(December 2012 / ธันวาคม 2555)

อ่านต่อ...

Mercury in the Global Environment (2012/2555)

อ่านต่อ...

An Overview of Epidemiological Evidence on the Effects of Methylmercury on Brain Development, and A Rationale for a Lower Definition of Tolerable Exposure (2012/2555)

Prepared by Edwart Groth, PhD. for "Zero Mercury Working Group"
(December 2012 / ธันวาคม 2555)

อ่านต่อ...

"บนทางแห่งภัย เมื่อสารพิษคุกคามพัฒนาการเด็ก" (28 ก.ย. 55)

หนังสือ "บนทางแห่งภัย เมื่อสารพิษคุกคามพัฒนาการเด็ก" ("In Harm’s Way: Toxic Threats to Child Development")
แปลโดย: มัทนี เกษกมล
จัดพิมพ์โดย: มูลนิธิบูรณะนิเวศ (EARTH) กันยายน 2555

อ่านต่อ...

Dawei: Points of concerns (ก.ค. 55)

Ecological Alert and Recovery, Thailand (EARTH)
Healthy Public Policy Foundation, Thailand
Towards Ecological Recovery and Regional Alliance (TERRA)

(กรกฎาคม 2555/July 2012)

 

อ่านต่อ...

โปสเตอร์ชุด "จำนวนนิคม-เขตประกอบการ-ชุมชนอุตสาหกรรม" [3] (28 มิ.ย. 55)

โดย มูลนิธิบูรณะนิเวศ (EARTH)

โปสเตอร์ชุด "จำนวนนิคม-เขตประกอบการ-ชุมชนอุตสาหกรรม" ภาพที่ 3:
"แสดงจำนวนนิคมอุตสาหกรรม เขตประกอบการอุตสาหกรรม และชุมชนอุตสาหกรรมในประเทศไทย - จำแนกเป็นรายจังหวัด"
(เผยแพร่ครั้งแรก: 28 มิถุนายน 2555)

อ่านต่อ...