เอกสาร/ข้อมูลเผยแพร่


บันทึกการสัมมนา “แพรกษาโมเดล?” และแนวทางการจัดการปัญหาบ่อขยะในประเทศไทย: ช่วงที่ 3 (7 ก.ค. 57)

ช่วงที่ 3: การปรับปรุงและฟื้นฟู บ่อขยะแพรกษา
ผศ. ดร. พิชญ รัชฎาวงศ์ ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ่านต่อ...

บันทึกการสัมมนา “แพรกษาโมเดล?” และแนวทางการจัดการปัญหาบ่อขยะในประเทศไทย: ช่วงที่ 2 (7 ก.ค. 57)

ช่วงที่ 2: “ปิดบ่อถาวร ฟื้นฟูแบบยั่งยืน” ปัญหาและข้อเสนอแนะต่อการแก้ไขและฟื้นฟูบ่­อขยะแพรกษา
โดย สุชาติ นาคนก ประธานเครือข่ายต่อต้านบ่อขยะแพรกษา

อ่านต่อ...

บันทึกการสัมมนา “แพรกษาโมเดล?” และแนวทางการจัดการปัญหาบ่อขยะในประเทศไทย: ช่วงที่ 1 (7 ก.ค. 57)

ช่วงที่ 1: ปัญหาขยะและการลักลอบทิ้ง สู่ “แพรกษาโมเดล?”
โดย เพ็ญโฉม แซ่ตั้ง ผู้อำนวยการมูลนิธิบูรณะนิเวศ

อ่านต่อ...

บันทึกการแถลงข่าว “ขยะแพรกษา-บางปู ภาพสะท้อนความวิบัติระดับชาติ”: ช่วงที่ 3 (24 มี.ค. 57)

ช่วงที่ 3: "สถานการณ์และความเห็นต่อปัญหาขยะอุตสาหกรรมภาคตะวันออก"
โดย ดร. อาภา หวังเกียรติ วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

อ่านต่อ...

บันทึกการแถลงข่าว “ขยะแพรกษา-บางปู ภาพสะท้อนความวิบัติระดับชาติ”: ช่วงที่ 2 (24 มี.ค. 57)

ช่วงที่ 2: "สถานการณ์และความเห็นต่อปัญหาขยะอุตสาหกรรมภาคตะวันออก"
โดย เพ็ญโฉม แซ่ตั้ง ผู้อำนวยการมูลนิธิบูรณะนิเวศ

อ่านต่อ...

บันทึกการแถลงข่าว “ขยะแพรกษา-บางปู ภาพสะท้อนความวิบัติระดับชาติ”: ช่วงที่ 1 (24 มี.ค. 57)

ช่วงที่ 1: "สถานการณ์และความเห็นต่อปัญหาขยะอุตสาหกรรมภาคตะวันออก"
โดย ดร. สมนึก จงมีวศิน ฝ่ายวิชาการ “เครือข่ายเพื่อนตะวันออก วาระเปลี่ยนตะวันออก”

อ่านต่อ...

บันทึกการสัมมนา สารตะกั่วในสีทาอาคาร 2556: ช่วงที่ 5 (21 ต.ค. 56)

ช่วงที่ 5: การให้ความเห็นต่อผลการศึกษา และร่วมอภิปราย

อ่านต่อ...

บันทึกการสัมมนา สารตะกั่วในสีทาอาคาร 2556: ช่วงที่ 4 (21 ต.ค. 56)

ช่วงที่ 4: การให้ความเห็นต่อผลการศึกษา และร่วมอภิปราย

อ่านต่อ...

บันทึกการสัมมนา สารตะกั่วในสีทาอาคาร 2556: ช่วงที่ 3 (21 ต.ค. 56)

ช่วงที่ 3: การให้ความเห็นต่อผลการศึกษา และร่วมอภิปราย

อ่านต่อ...

บันทึกการสัมมนา สารตะกั่วในสีทาอาคาร 2556: ช่วงที่ 2 (21 ต.ค. 56)

ช่วงที่ 2: การแถลงผลการศึกษา "ภัยสารตะกั่วจากสีทาบ้านและการจัดการ"
โดย รศ. นพ. อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความ­ปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก โรงพยาบาลรามาธิบดี

อ่านต่อ...