เอกสาร/ข้อมูลเผยแพร่


กองบรรณาธิการมูลนิธิบูรณะนิเวศ
12 กรกฎาคม 2563

" alt="" />

รายงานพิเศษ: "ชะตากรรม 19 ปี" ของชาว "น้ำพุ" ภายใต้กิจการ "รีไซเคิล" ของบริษัทแวกซ์ กาเบ็จฯ (12 ก.ค. 63)
อ่านต่อ...

ภาพสไลด์: สรุปผลโครงการเพื่อนหญิงสุขภาพดี [Canada Fund] 2020
อ่านต่อ...

ภาพสไลด์: โครงการและแผนงานกิจกรรมเพื่อนหญิงสุขภาพดี [Canada Fund] 2020
อ่านต่อ...

โครงการเพื่อนหญิงสุขภาพดี
อ่านต่อ...

แนะนำโครงการ "สมุทรสาครสีเขียว"
อ่านต่อ...

รายงานการศึกษาสภาพแวดล้อมบริเวณศูนย์กำจัดขยะเทศบาลเมืองกระบี่ จ.กระบี่ (ม.ค. 62)
อ่านต่อ...
มูลนิธิบูรณะนิเวศ

(3 พฤศจิกายน 2561)

" alt="" />

เอกสารนำเสนอ: สถานการณ์ของเสียภายในประเทศ ปัญหา และผลกระทบด้านมลพิษ (3 พ.ย. 61)
อ่านต่อ...

รายงาน: แนวทางการจัดการขยะอย่างมีส่วนร่วม กรณีตำบลโคกสะอาด อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ (2552)
อ่านต่อ...

รายงานผลการตรวจสอบน้ำใต้ดินภายในโรงงานของ หจก. บานาน่า ดิสโพเซิล จ.ฉะเชิงเทรา (ก.ค. 62)
อ่านต่อ...
จัดโดย มูลนิธิบูรณะนิเวศ
(29 ตุลาคม 2562) 

" alt="" />

เอกสารประกอบการนำเสนอผลการศึกษาและสัมมนาวิชาการ: "ธุรกิจขยะข้ามพรมแดนฯ" (29 ต.ค. 62)
อ่านต่อ...