เอกสารประกอบการนำเสนอผลการศึกษา: ภาพรวมปัญหามลพิษอุตสาหกรรม 2558 - 2559 และผลการศึกษาโลหะหนักฯ (5 มิ.ย. 60)

 
เอกสารประกอบการนำเสนอผลการศึกษา

"ภาพรวมปัญหามลพิษอุตสาหกรรม 2558 - 2559 และผลการศึกษาโลหะหนักในตะกอนดิน 8 จังหวัด"
 
จัดโดย มูลนิธิบูรณะนิเวศ ร่วมกับ ARNIKA Association
 
วันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน 2560 เวลา 8.30 น. – 13.00 น.
 
ณ ห้องประชุมแซฟไฟร์ ชั้น 2 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค ถนนราชปรารภ กรุงเทพฯ
 
Download: คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร