เอกสารประกอบการสัมมนาวิชาการ "ข้อเท็จและความจริง: เหมืองทองคำ จังหวัดเลย" ครั้งที่ 2 (29 มิ.ย. 60)

เอกสารประกอบการสัมมนาวิชาการ
"ข้อเท็จและความจริง: เหมืองทองคำ จังหวัดเลย" ครั้งที่ 2

จัดโดย มูลนิธิบูรณะนิเวศ และศูนย์วิจัยเปิดมินามาตะศึกษา มหาวิทยาลัยคุมาโมโตกักกุเอ็ง ประเทศญี่ปุ่น

วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2560  เวลา 08.30 น. – 16.30 น.
ณ ห้องประชุมพันธุม ดิษยมณฑล ชั้น 2 อาคารเคยูโฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร