อินโฟกราฟิก: "ความเสี่ยงของผู้หญิงที่มีสารปรอทในร่างกายสูง" (18 ก.ย. 60)


คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ขนาดต้นฉบับ

อินโฟกราฟิก: "ความเสี่ยงของผู้หญิงที่มีสารปรอทในร่างกายสูง"

โดย เครือข่ายระหว่างประเทศเพื่อกำจัดสารพิษตกค้างยาวนานในสิ่งแวดล้อม” หรือไอเพน (International POPs Elimination Network: IPEN) 

(เผยแพร่ครั้งแรก 18 กันยายน 2560)