เอกสารประกอบการนำเสนอ: "การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อการบริหารจัดการของเสียอย่างยั่งยืน" (29 ส.ค. 60)

เอกสารประกอบการนำเสนอ ในการสัมมนาวิชาการ

"การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อการบริหารจัดการของเสียอย่างยั่งยืน"

29 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม 1 ชั้น 1 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ถนนวิภาวดี-รังสิต กรุงเทพฯ

จัดโดย มูลนิธิบูรณะนิเวศ

สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร