ขอเชิญร่วมงานแถลงข่าว: "ภาพรวมปัญหามลพิษอุตสาหกรรม 2558 - 2559 และผลการศึกษาโลหะหนักในตะกอนดิน 8 จังหวัด"

ขอเชิญท่านผู่สนใจร่วมงานแถลงข่าว: 

ภาพรวมปัญหามลพิษอุตสาหกรรม 2558 - 2559
และผลการศึกษาโลหะหนักในตะกอนดิน 8 จังหวัด

ร่วมจัดโดย สหภาพยุโรป (European Union), สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), มูลนิธิบูรณะนิเวศ และ ARNIKA Association 

วันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน 2560 เวลา 8.30 น. – 13.00 น.

ณ ห้องประชุมคริสตัล 2 - 4 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค ถนนราชปรารภ กรุงเทพฯ

กำหนดการ

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน 

09.00 – 09.05 น. กล่าวรายงานและชี้แจงวัตถุประสงค์

โดย เพ็ญโฉม แซ่ตั้ง ผู้อำนวยการ มูลนิธิบูรณะนิเวศ

09.05 – 09.30 น. กล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดงานแถลงข่าว โดย:  

1)   Mr. Jérôme Pons (เจอโรม ปงส์)
ที่ปรึกษาและหัวหน้าฝ่ายความร่วมมือ (ประเทศไทยและมาเลเซีย) สำนักงานสหภาพยุโรป ประจำประเทศไทย

2)  ทพ. ศิริเกียรติ เหลียงกอบกิจ
ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

09.30 – 10.30 น. การนำเสนอภาพรวมปัญหามลพิษอุตสาหกรรม 2558 – 2559 โดย:   

1)  เพ็ญโฉม แซ่ตั้ง ผู้อำนวยการมูลนิธิบูรณะนิเวศ

2)  อัฏฐพร ฤทธิชาติ ฝ่ายเทคนิคและวิชาการ มูลนิธิบูรณะนิเวศ

10.30 – 11.30 น. การนำเสนอผลการศึกษาสารโลหะหนักในตะกอนดินในพื้นที่พัฒนาอุตสาหกรรม 8 จังหวัด โดย:  

1)  Marek Šír (มาเร็ก เชียร์), Department of Environmental Chemistry, University of Chemistry and Technology, Prague (UCT Prague) Czech Republic

2)  อัครพล ตีบไธสง ฝ่ายเทคนิคและวิชาการ มูลนิธิบูรณะนิเวศ

11.30 – 12.00 น. แลกเปลี่ยน และถาม-ตอบ

12.00 - 13.00 น. ข้อคิดเห็นและข้อเสนอต่อรัฐบาล และกล่าวปิดการแถลงข่าว

โดย เพ็ญโฉม แซ่ตั้ง ผู้อำนวยการมูลนิธิบูรณะนิเวศ

13.00 น. ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน


สอบถามเพิ่มเติมได้ที่: มูลนิธิบูรณะนิเวศ 02-952-5061