เอกสารประกอบการแถลงข่าว "เครือข่ายจับตาเขตเศรษฐกิจพิเศษ" (26 เม.ย. 60)

คลิ้กที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร (PDF)

 

เอกสารประกอบการแถลงข่าว: "เครือข่ายจับตาเขตเศรษฐกิจพิเศษ" 

วันที่ 26 เมษายน 2560 ณ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค

แถลงการณ์: "เครือข่ายจับตาเขตเศรษฐกิจพิเศษ: 26 เมษายน 2560"

- บทความ: ความแตกต่างของกฎหมายการเช่าที่ดิน โดย เดชรัต สุขกำเนิด

- บทความ: ข้อเสนอในการประเมินผลกระทบของการออกกฎหมาย (Regulatory Impact Assessment หรือ RIA)

- แถลงการณ์ร่วม: "เครือข่ายเพื่อนตะวันออก วาระเปลี่ยนตะวันออก"

คลิ้กที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร (PDF)