ขยะอุตสาหกรรมและสารเคมีอันตราย


 

โปสเตอร์จากนิทรรศการชุด "ขยะเหลือศูนย์" [6] (ก.ย. 54)

โดย มูลนิธิบูรณะนิเวศ (EARTH)

 โปสเตอร์จากนิทรรศการชุด "ขยะเหลือศูนย์" ภาพที่ 6:
"พลังงานจากขยะ: ข้ออ้างและข้อเท็จจริง"
(เผยแพร่ครั้งแรก: กันยายน 2554)

อ่านต่อ...

ข้อคิดเห็นต่อการแก้ไขพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ของกระทรวงอุตสาหกรรม กับประสิทธิภาพการรับมือปัญหาสารเคมีและของเสียอันตราย (23 เม.ย. 50)

โดย เพ็ญโฉม แซ่ตั้ง, กลุ่มศึกษาและรณรงค์มลภาวะอุตสาหกรรม
เอกสารประกอบการแถลงข่าวโดย FTA Watch, กลุ่มศึกษาและรณรงค์มลภาวะอุตสาหกรรม, โครงการฐานทรัพยากรฯ และกรีนพีซเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
(23 เมษายน 2550)

 

อ่านต่อ...

ทำไม “เตาเผาขยะ” จึงไม่ใช่คำตอบสุดท้าย (2553)

เรียบเรียงและเผยแพร่โดย มูลนิธิบูรณะนิเวศ

(2553)

อ่านต่อ...

ศูนย์จัดการขยะครบวงจร รูปแบบใหม่ของขยะข้ามพรมแดน (28 พ.ค. 55)

โดย: เพ็ญโฉม แซ่ตั้ง มูลนิธิบูรณะนิเวศ, วลัยพร มุขสุวรรณ และจุฑามาศ ทรัพย์ประดิษฐ์
มูลนิธิบูรณะนิเวศ

(28 พฤษภาคม 2555)

อ่านต่อ...

โปสเตอร์จากนิทรรศการชุด "ขยะเหลือศูนย์" [1] (ก.ย. 54)

โดย มูลนิธิบูรณะนิเวศ (EARTH)

โปสเตอร์จากนิทรรศการชุด "ขยะเหลือศูนย์" ภาพที่ 1:
"สถานการณ์ขยะประเทศไทย"
(เผยแพร่ครั้งแรก: กันยายน 2554)

อ่านต่อ...

โปสเตอร์จากนิทรรศการชุด "ขยะเหลือศูนย์" [2] (ก.ย. 54)

โดย มูลนิธิบูรณะนิเวศ (EARTH)

โปสเตอร์จากนิทรรศการชุด "ขยะเหลือศูนย์" ภาพที่ 2:
"เตาเผาขยะ"
(เผยแพร่ครั้งแรก: กันยายน 2554)

อ่านต่อ...

โปสเตอร์จากนิทรรศการชุด "ขยะเหลือศูนย์" [3] (ก.ย. 54)

โดย มูลนิธิบูรณะนิเวศ (EARTH)

โปสเตอร์จากนิทรรศการชุด "ขยะเหลือศูนย์" ภาพที่ 3:
"ลับ ลวง พราง ในเตาเผาขยะ"
(เผยแพร่ครั้งแรก: กันยายน 2554)

อ่านต่อ...

โปสเตอร์จากนิทรรศการชุด "ขยะเหลือศูนย์" [4] (ก.ย. 54)

โดย มูลนิธิบูรณะนิเวศ (EARTH)

 โปสเตอร์จากนิทรรศการชุด "ขยะเหลือศูนย์" ภาพที่ 4:
"ของเสียเหลือศูนย์"
(เผยแพร่ครั้งแรก: กันยายน 2554)

อ่านต่อ...

โปสเตอร์จากนิทรรศการชุด "ขยะเหลือศูนย์" [5] (ก.ย. 54)

โดย มูลนิธิบูรณะนิเวศ (EARTH)

โปสเตอร์จากนิทรรศการชุด "ขยะเหลือศูนย์" ภาพที่ 5:
"การจัดการขยะกับภาวะโลกร้อน"
(เผยแพร่ครั้งแรก: กันยายน 2554)

อ่านต่อ...

ความเสี่ยงของสังคมไทยจากการเปิดเสรีนำเข้าของเสียอันตราย ภายใต้ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น (JTEPA) (11 ม.ค. 50)

โดย เพ็ญโฉม แซ่ตั้ง, กลุ่มศึกษาและรณรงค์มลภาวะอุตสาหกรรม
เอกสารนำเสนอคณะกรรมาธิการการมีส่วนร่วมของประชาชน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
(11 มกราคม 2550)

อ่านต่อ...