รง.เหล็กแท่ง ทำประชาพิจารณ์ชาวบ้านค่าย หวั่นกระทบ สวล. (4 เม.ย. 57)

ASTVผู้จัดการออนไลน์  4 เมษายน 2557
รง.เหล็กแท่ง ทำประชาพิจารณ์ชาวบ้านค่าย หวั่นกระทบ สวล.

ศูนย์ข่าวศรีราชา - โรงงานผลิตเหล็กแท่ง จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นชาวบ้านหมู่ 3 ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง รัศมี 5 กม.รอบโรงงาน ขณะที่ชาวบ้านห่วงปัญหาสิ่งแวดล้อม และแหล่งน้ำธรรมชาติอาจได้รับผลกระทบจากกระบวนการผลิต
       
       วันนี้ (4 เม.ย.) นายทิวา พรหมอินทร์ นายอำเภอบ้านค่าย จ.ระยอง เป็นประธานการประชุมรับฟังความคิดเห็นประชาชนหมู่ 3 ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย ซึ่งบริษัท สยามบิลเล็ต จำกัด ได้มอบหมายให้บริษัท กรีนเนอร์ คอนซัลแทนท์ จำกัด ที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมจัดการประชุมที่ห้องประชุมสวนสุภัทรา แลนด์ เพื่อจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในโครงการโรงงานผลิตเหล็กแท่ง เหล็กเส้น และเหล็กท่อ โดยมีตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนที่อยู่ในรัศมี 5 กิโลเมตรรอบพื้นที่ตั้งโรงงานกว่า 200 คน ร่วมรับฟัง
       
       ดร.สุเทพ ไพรวงษ์ ที่ปรึกษาบริษัท สยามบิลเล็ต จำกัด กล่าวว่า โรงงานผลิตเหล็กแท่ง เหล็กเส้น และเหล็กหล่อของบริษัท ตั้งอยู่ในนิคม SSP หมู่ 5 ต.หนองละลอก มีเนื้อที่รวมกว่า 52 ไร่ ใช้เงินลงทุน 200 ล้านบาท กำลังการผลิต 288,000 ตันต่อปี (960 ตันต่อวัน) ซึ่งน้ำเหล็กส่วนหนึ่งจะนำไปหล่อผลิตชิ้นงานหล่อ และน้ำเหล็กอีกส่วนจะนำเข้าเครื่องหล่อเหล็กแบบต่อเนื่อง เพื่อผลิตเหล็กแท่ง บางส่วนนำไปรีดเพื่อผลิตเหล็กเส้นกลม และเหล็กข้ออ้อย โดยใช้ความร้อนที่ 1,800 องศาเซลเซียส
       
       ซึ่งกระบวนการเก็บกองเศษวัสดุเหล็กมีหลังคาโรงงานปกคลุม ป้องกันน้ำฝนชะล้างเศษเหล็กลงลำรางสาธารณะ และบริษัทยังทำที่เก็บกักน้ำไว้ในใช้ในกระบวนการหล่อเย็นเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่
       
       ขณะที่ปัญหาด้านฝุ่นละอองเศษเหล็กโ รงงานได้ใช้ระบบปิด ไม่มีเสียง และฝุ่นละออง และโรงงานยังมีนโยบายนำผงเหล็กกลับมาขาย เนื่องจากมีราคาสูงมาก จึงมั่นใจว่ากระบวนการผลิตของโรงงานแห่งนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชน
       
       นายสุรินทร์ สินรัตน์ ประธานเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า ตนเป็นห่วงเรื่องผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม เช่น กองเศษเหล็ก และฝุ่นละอองจากสนิมเหล็ก รวมทั้งน้ำชะล้างกองเศษเหล็ก โดยเป็นที่น่าสังเกตว่า โรงงานผลิตเหล็กมักตั้งอยู่ติดลำคลองซึ่งเป็นแหล่งน้ำสาธารณะของชาวบ้าน และเกษตรกร จึงหวั่นว่าจะเกิดปัญหาเรื่องน้ำชะล้างเศษเหล็ก และน้ำกระบวนการผลิตในระบบหล่อเย็น ซึ่งหลังบำบัดแล้วต้องดูความเปลี่ยนแปลงคุณภาพของน้ำที่อาจจะไหลลงลำรางสาธารณะ หรือห้วยหนองคลองบึง
       
       “เรื่องนี้น่าห่วงมาก ทั้งการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองในกระบวนการรีด หรือหลอม ซึ่งจะมีไอในกระบวนการหลอมโลหะ และจะทำให้มีการปนเปื้อนของสารซัลเฟอร์ไดออกไซด์ออกสู่ชั้นบรรยากาศ อยากฝากถึงเจ้าของโครงการ และผู้บริหารให้ช่วยดูแล ทำอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อผลักดันให้ระยองเป็นเมืองสะอาด และอุตสาหกรรมต้องอยู่ร่วมกับชุมชนได้”