ชาวศรีเทพสุดทนกลิ่นเหม็นแสบจมูก ร้องหน่วยงานดูแลแก้ไข

กองบรรณาธิการเพจ "หยุดภัยมลพิษ Pollution-Free EARTH"
 

ยังไม่จบปัญหา! ชาวศรีเทพสุดทนกลิ่นเหม็นแสบจมูก ร้องหน่วยงานดูแลแก้ไข
 

(1 มิถุนายน 2566) ชาวบ้านม่วงชุม ต.คลองกระจัง อ. ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ รายงานว่า ได้รับผลกระทบกลิ่นเหม็น แสบจมูก ซึ่งเป็นผลกระทบที่ยังไม่หายไปจากพื้นที่ จึงได้รวมตัวกันไปร้องเรียนและยื่นหนังสือกับ อบต. และศูนย์ดำรงธรรม ให้ช่วยดูแลแก้ไขปัญหา
 

ทั้งนี้ชาวบ้านระบุว่า ผลกระทบเรื่องกลิ่นและคุณภาพน้ำในพื้นที่ยังเป็นปัญหาที่ได้รับความเดือดร้อนเรื่อยมา ตั้งแต่ช่วงปี 2561 ที่ บริษัท เอกอุทัย จำกัด สาขาศรีเทพ เข้ามาประกอบกิจการหลุมฝังกลบของเสียในพื้นที่ ซึ่งชาวบ้านม่วงชุมได้ร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหากลิ่นเหม็น น้ำเสีย และอาการเจ็บป่วย มาโดยตลอด จนกระทั่งนำไปสู่การฟ้องศาลปกครอง ซึ่งศาลได้มีคำพิพากษาเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2565 ให้หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องกำกับควบคุมให้บริษัทฯ แก้ไขปัญหาระงับเหตุเดือดร้อนของประชาชนให้เสร็จสิ้น และรายงานความคืบหน้าแก่ศาล แต่จนถึงวันนี้ปัญหาผลกระทบเรื่องกลิ่นยังคงสร้างเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่


 

ภาพถ่ายโดย: ชาวชุมชนบ้านม่วงชุม กลุ่มรักษ์ม่วงชุม
 

อ่านเพิ่มเติม

 

กองบรรณาธิการเพจหยุดภัยมลพิษ Pollution-Free EARTH, “ย้อนรอยการต่อสู้ บ้านม่วงชุม ศรีเทพ - สู่การไต่สวนปิดหลุมฝังกลบของเสียอันตราย เอกอุทัย”, 15 กรกฎาคม 2565. https://www.facebook.com/forPollutionFreeEARTH/posts/pfbid0qkxWhXP59G45cMoREZj5QqhaiSs1BsDNj9uneyHTZCvnQ1SKTqucx5dWFJdvCj9ol 

 

กองบรรณาธิการเพจหยุดภัยมลพิษ Pollution-Free EARTH, “เหม็น-ไม่เหม็น…ความต่างระหว่างจมูกชาวบ้านกับจมูกคนของโรงงาน”, 14 กุมภาพันธ์ 2566. https://fb.watch/pBWrVgbD07/


 

คำพิพากษาคดีหลุมฝังกลบขยะเอกอุทัย สาขาศรีเทพ: https://earththailand.org/th/document/182