นโยบายสิ่งแวดล้อมที่พรรคการเมืองควรมี ในเวทีเลือกตั้งปี 2566

กองบรรณาธิการมูลนิธิบูรณะนิเวศ (EARTH), 10 พฤษภาคม 2566

 

อีกไม่กี่วันประเทศไทยจะเข้าสู่การเลือกตั้งอย่างเป็นทางการ โอกาสนี้ มูลนิธิบูรณะนิเวศ ขอนำเสนอมุมมองและนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมที่แต่ละพรรคการเมืองควรมี: