ชาวหนองหอยสู้ภัยมลพิษด้วยวิทยาศาสตร์ภาคพลเมือง

กองบรรณาธิการเพจ "หยุดภัยมลพิษ Pollution-Free EARTH", 1 พฤษภาคม 2566
 


 


 

ภาพถ่ายโดย: มูลนิธิบูรณะนิเวศ (EARTH)

 

ชาวบ้านหนองหอย ปราจีนบุรี ร่วมงานอบรมสร้างอาวุธทางความรู้ เพื่อหยุดภัยมลพิษ ด้วยวิทยาศาสตร์ภาคพลเมือง


 

เมื่อวานนี้ (30 เม.ย. 66) มูลนิธิบูรณะนิเวศได้จัดงานอบรม “ชุมชนกับการมีส่วนร่วมในการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ” แก่ชาวบ้านในพื้นที่ หมู่ 4 บ้านหนองหอย ต. วังตะเคียน อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี เพื่อพัฒนาศักยภาพของชุมชนในการเฝ้าระวังมลพิษ การร้องเรียนปัญหา การเรียกร้องและปกป้องสิทธิชุมชน รวมไปถึงการใช้สื่อเพื่อขับเคลื่อนประเด็นปัญหาทางสิ่งแวดล้อม


 

การบรรยายประกอบไปด้วยการพูดถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ปัญหาผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพจากกิจการฝังกลบขยะ โดยเฉพาะการประกอบกิจการของโรงงานลำดับที่ 105 และ 106 ซึ่งเป็นต้นตอที่สร้างผลกระทบให้กับชาวบ้านในพื้นที่แห่งนี้ รวมถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากปัญหาการลักลอบทิ้งกากของเสียอันตรายในพื้นที่ ตลอดจนการร้องเรียนและการตรวจสอบโรงงานที่ก่อผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม โดยใช้แนวคิดภายใต้หลักวิทยาศาสตร์ภาคพลเมืองเพื่อลดความเสี่ยงจากมลพิษอุตสาหกรรม


 

หนึ่งในชาวบ้านที่เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ กล่าวว่า “จากการอบรมครั้งนี้ เราได้ทั้งความรู้ในเรื่องของกฎหมายและสิ่งแวดล้อม เราได้รู้ว่าถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ เราจะต้องเริ่มต้นจากอะไร และจะต้องทำอะไรต่อ และตนยังอยากให้ทุกคนลุกขึ้นมาต่อสู้ไปด้วยกันเพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อม และดูแลบ้านของเราให้กลับมาเหมือนเดิม”


 

สำหรับพื้นที่ หมู่ 4 บ้านหนองหอย ต. วังตะเคียน อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี เป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการประกอบกิจการของ บริษัท ล้อทองคำ เวสต์ จำกัด ซึ่งชาวบ้านในพื้นที่ได้รับผลกระทบจากการประกอบกิจการของโรงงานแห่งนี้มาตั้งแต่ปี 2563 โดยเฉพาะปัญหากลิ่นเหม็น การรั่วไหลของน้ำชะขยะ รวมถึงกลิ่นเหม็นจากการเผาไหม้ขยะ ตลอดเวลาที่ผ่านมาได้ร้องเรียนกับหลายหน่วยงาน แต่ปัญหาเหล่านี้กลับยังไม่ได้รับการแก้ไข


 

อ่านเพิ่มเติม:

"กลุ่มคนรักษ์หนองหอย ไม่ทน ยื่นหนังสือถึง กรอ. ร้องตรวจสอบ โรงงานฝังกลบและรีไซเคิลขยะ “บ.ล้อทองคำ เวสต์" หลังก่อผลกระทบในพื้นที่" 01 มีนาคม 2566. https://tinyurl.com/ydvhzxc4