บูรณะนิเวศ-ไทยพีบีเอส จัดอบรมนักข่าวพลเมือง - อาสาสมัครเฝ้าระวังมลพิษ (24 ส.ค. 63)

กองบรรณาธิการมูลนิธิบูรณะนิเวศ (EARTH)
บูรณะนิเวศ-ไทยพีบีเอส จัดอบรมนักข่าวพลเมือง - อาสาสมัครเฝ้าระวังมลพิษ


ภาพ: มูลนิธิบูรณะนิเวศ (EARTH)

มูลนิธิบูรณะนิเวศ (EARTH) ร่วมกับเครือข่ายสื่อพลเมือง Thai PBS จัดฝึกอบรม “นักข่าวพลเมืองเพื่อสาธารณะ” ตัวแทนผู้ได้รับผลกระทบจากมลพิษอุตสาหกรรมหลายพื้นที่เข้าร่วมจำนวนมาก

เมื่อวันที่ 21-23 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา มูลนิธิบูรณะนิเวศ (EARTH) และเครือข่ายสื่อพลเมือง สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (Thai PBS) ได้ร่วมกันจัดทำโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “นักข่าวพลเมืองเพื่อสาธารณะ” ขึ้นที่ ทะเลสีครีมรีสอร์ท ต.บางจะเกร็ง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม โดยมีตัวแทนประชาชนจากที่ได้รับผลกระทบจากมลพิษอุตสาหกรรมและนโยบายการขยายการลงทุนด้านอุตสาหกรรมจากหลายพื้นที่รวมทั้งเจ้าหน้าที่จากองค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) เข้าร่วมรับการฝึกอบรมรวมแล้วกว่า 70 คน อาทิ ตัวแทนประชาชนจาก “กลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิด 6 หมู่บ้าน” จ.เลย, “เครือข่ายอนุรักษ์แก่งละว้า ขอนแก่น, “เครือข่ายเฝ้าระวังน้ำผิวดิน” จ.ระยอง,  “ศูนย์เรียนรู้ด้านการเฝ้าระวังและปกป้องสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชุมชน” จ.ระยอง, กลุ่มประมงเรือเล็ก จ.ระยอง, “กลุ่มเรารักษ์พนม” จ.ฉะเชิงเทรา, กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากของเสียอุตสาหกรรม จาก ต.หนองแหน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา, “เครือข่ายแรงงานสัมพันธ์ภาคตะวันออก” จ.ชลบุรี, “เครือข่ายคนรักบ้านเกิด” จ.เพชรบุรี, “เครือข่ายอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” จ.ประจวบคีรีขันธ์, “กลุ่มรวมพลังคนรักษ์บ้านเกิด” จ.สมุทรสาคร, “ศูนย์ข่าวธรรมรัฐ” จ.สระแก้ว เป็นต้น

โดยการฝึกอบรมดังกล่าวมีขึ้นเพื่อพัฒนาทักษะความในการผลิตสื่อออนไลน์ทั้งด้านแนวคิด เช่น การสื่อสารสู่สาธารณะ ความรู้เท่าทันการใช้สื่อออนไลน์ และเทคนิคต่าง ๆ เช่น การเล่าเรื่องผ่านพิกัดด้วย C-site  การถ่ายภาพและตัดต่อวิดีโออย่างง่าย การออกแบบการเล่าเรื่องจากการลงพื้นที่จริง และเพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างกันของนักข่าวพลเมืองเพื่อสาธารณะ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายสื่อพลเมือง (C-site) ไทยพีบีเอส และเครือข่ายอาสาสมัครชุมชนเฝ้าระวังและตรวจสอบมลพิษ ภายใต้โครงการวิทยาศาสตร์ภาคพลเมืองในการเฝ้าระวังมลพิษอุตสาหกรรมเพื่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม มูลนิธิบูรณะนิเวศ (EARTH)