“ณัฐชา”ลุยแหลมฉบังตรวจสอบการลักลอบนำเข้าขยะ (11 ส.ค. 63)

INN 11 สิงหาคม 2563
“ณัฐชา”ลุยแหลมฉบังตรวจสอบการลักลอบนำเข้าขยะ

"ณัฐชา" ลงพื้นที่ท่าเรือแหลมฉบัง ตรวจสอบการลักลอบนำเข้าขยะพลาสติกจากต่างประเทศ จำนวน 1,724 ตู้

นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ โฆษกพรรคก้าวไกล ลงพื้นที่ท่าเรือแหลมฉบัง เพื่อตรวจสอบการลักลอบนำเข้าขยะพลาสติกจากต่างประเทศ จำนวน 1,724 ตู้ ที่กรมศุลกากรตรวจยึดไว้ โดยได้รับการชี้แจงข้อมูลจาก นายนิมิต แสงอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง ระหว่างการลงพื้นที่มีการสุ่มเปิดตู้ที่บรรจุขยะพลาสติกจำนวน 5 ตู้ พบว่าสินค้าที่บรรจุอยู่ในตู้คอนเทนเนอร์ที่สุ่มมานั้น มีอุปกรณ์สำหรับเล่นการพนันบรรจุอยู่ในตู้คอนเทนเนอร์ จากสภาพที่เปิดพบไม่ใช่เศษขยะพลาสติก ซึ่งทางศุลการกรท่าเรือแหลมฉบังได้ทำการอายัดตู้ดังกล่าวทันที พร้อมทั้งดำเนินการตรวจสอบหาแหล่งที่มาเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป ส่วนตู้อื่น ๆ อีก 4 ตู้ตรวจพบเม็ดขยะพลาสติกและ เศษพลาสติกทั้งหมด

โดยนายณัฐชา เผยว่าๅตนได้รับการร้องเรียนจากมูลนิธิบูรณะนิเวศน์เพื่อเข้าตรวจสอบ โดยทั้งหมดเป็นการนำเข้าจากต่างประเทศเนื่องจากขยะเหล่านี้สามารถทำเงินจากการีไซเคิลขยะพลาสติกให้กลายเป็นสินค้าพลาสติกในประเทศไทยได้ การเปลี่ยนขยะเป็นมูลค่าเพิ่มเข้าใจได้แต่กระบวนการแปรเปลี่ยน ไม่คุ้มกับมลภาวะที่ประชาชนในประเทศต้องเผชิญ

ทั้งนี้นายณัฐชา กล่าวว่า เศษพลาสติกจีนเริ่มมีนโยบายในการห้ามการนำเข้าเศษขยะหลายชนิด ประกอบกับผลการประชุมสนธิสัญญาบาร์เซล (Basel Convention) ณ กรุงเจนีวา ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ มีมติให้เพิ่มความเข้มงวดของชนิดขยะที่สามารถนำเข้าส่งออกระหว่างกันได้ รวมทั้งต้องได้รับความยินยอมในการนำเข้าจากประเทศปลายทางด้วย เมื่อย้อนกลับมาดู ประเทศไทยรณรงค์ให้ประชาชนงดใช้ถุงพลาสติกรวมถึงนโยบายของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติเเละสิ่งแวดล้อมก็นำมาตราการนี้มาบังคับใช้เคร่งครัดกับประชาชน แต่จากข้อมูลนำเข้ายังมีการปล่อยให้นำเข้าขยะพลาสติกจำนวนมหาศาล โดยข้อมูลตั้งแต่เดือนมกราคม – มิถุนายน 2563 มีการนำเข้าขยะพลาสติกกว่า 65,000 ตัน

ทั้งนี้จึงขอเรียกร้องไปยังรัฐบาลและฝากถึงทั้ง 2 กระทรวงแสดงความจริงใจต่อประชาชน เเละรับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้น ในฐานะที่เป็นฝ่ายบริหารควรคำนึงคุณภาพชีวิตประชาชนในอนาคต อย่าพยามทำให้ประเทศไทยกลายเป็นเมืองขยะโลก