เหมืองทองอัคราตรวจสุขภาพชาวบ้านจ.พิจิตร (17 ส.ค. 63)

INN 17 สิงหาคม 2563
เหมืองทองอัคราตรวจสุขภาพชาวบ้านจ.พิจิตร

เหมืองทองอัคราตรวจสุขภาพชาวบ้าน มั่นใจคาดเป็นนัยสำคัญอาจได้กลับมาเปิดกิจการอีกครั้ง

 

เหมืองทองอัครา ซึ่งตั้งอยู่ที่ ต.เขาเจ็ดลูก อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร ว่า ในช่วงระหว่าง 14 – 16 ส.ค. 2563 ได้มีการจัดให้มีการตรวจสุขภาพชาวบ้านที่อยู่รอบเหมืองทองอัคราในรัศมี 5 กม. ซึ่งประกอบด้วยชาวบ้านจากในเขต ต.วังโพรง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก โดยใช้สถานที่วัดวังขวัญ , ชาวบ้านจาก ต.ท้ายดง อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์ โดยใช้สถานที่วัดวังชะนาง , ชาวบ้านจาก ต.เขาเจ็ดลูก อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร โดยใช้สถานที่วัดหนองขนาก เป็นสถานที่ตรวจสุขภาพชาวบ้านทุกเพศ ทุกวัย โดยใช้การหลักการสุ่มตัวอย่างชาวบ้านจำนวน 400 คน ซึ่งเป็นการดำเนินการตาม “ข้อเสนอแผนงานการจัดทำข้อมูลพื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภพของประชาชน สำหรับการทำเหมืองแร่ทองคำและการประกอบโลหกรรมแร่ทองคำของบริษัทอัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ซึ่งการดำเนินการตรวตสุขภาพในครั้งนี้มีแพทย์จากโรงพยาบาลพุทธชินราช จ.พิษณุโลก และคลินิกห้องแล็บเอกชนภายใต้การกำกับดูแลของแพทย์จาก รพ.พุทธชินราช

 

ทั้งนี้สืบเนื่องจากบริษัทฯ ได้ส่งแผนงานที่ได้จัดทำร่วมกับบริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริง คอนซัลเตนท์ จำกัด) ให้เพื่อกำกับดูแลงานที่เป็นข้อเสนอแผนฯ เพื่อให้ทางกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่พิจารณา

 

ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศของการตรวจสุขภาพประชาชนรอบเหมืองทองอัคราครั้งนี้ได้มี นายเชิดศักดิ์ อรรถอารุณ ผู้จัดการฝ่ายประสานงานภายนอก บริษัทอัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนฝ่ายเหมืองทองอัครา และเป็นผู้ดำเนินการ โดยมีนายภูดิท อินสุวรรณ์ สส.พป.ชร.พิจิตร เขต 2 , ผู้บริหารระดับท้องถิ่น เช่น กำนัน- ผู้ใหญ่บ้าน – นายกอบต.-ฝ่ายปกครอง เข้าร่วมสังเกตการณ์ ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย