"แยกขยะ" ใครว่ายาก?: Teaser (1 มิ.ย. 61)


"แยกขยะ" ใครว่ายาก?: Teaser

 

บทสารคดี: กานต์ ทัศนภักดิ์ 


ถ่ายภาพ: กานต์ ทัศนภักดิ์ และวีรภัทร เพคยางกูร

บันทึกเสียง: พุทธิพงษ์ อรุณเพ็ง

ควบคุมแสง: กำจร สันกว้าง


 

ลำดับภาพ: กานต์ ทัศนภักดิ์
 

กำกับภาพ: พุทธิพงษ์ อรุณเพ็ง

กำกับการถ่ายทำ: กานต์ ทัศนภักดิ์