วิดีโอคลิป: "มินามาตะ" by NHK - 2001 (2544)


 

สกู๊ปข่าวของสำนักข่าว NHK ประเทศญี่ปุ่น 
"Minamata" / "มินามาตะ" by NHK - 2001 (2544) 

คลิปวิดีเกี่ยวกับ "โรคมินามาตะ" จากสกู๊ปข่าวของสำนักข่าว NHK ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งแพร่ภาพเมื่อ พ.ศ. 2544
มูลนิธิบูรณะนิเวศ (EARTH) นำวิดีโอเทปของสกู๊ปดังกล่าวมาแปลงเป็นไฟล์ดิจิตอลเพื่อทำเป็นวิดีโอคลิปเผยแพร่ พร้อมคำบรรยายภาษาไทย

หมายเหตุ: คลิปวิดีโอนี้ เผยแพร่ครั้งแรกเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2559 ในการสัมมนาวิชาการ “60 ปี โรคมินามาตะ: การเรียนรู้หายนะจากมลพิษอุตสาหกรรมเพื่อสร้างสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ ยั่งยืน” ณ ห้องประชุม Auditorium 801 ชั้น 7 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย