เอกสาร/ข้อมูลเผยแพร่


เอกสารแถลงข่าวมูลนิธิบูรณะนิเวศ (EARTH) และ Arnika เนื่องใน "วันโอโซนโลก" (16 ก.ย. 63)

"การจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่เหมาะสม ส่งผลทำลายสุขภาพของมนุษย์ สิ่งแวดล้อมและชั้นโอโซนของโลก" 
เอกสารแถลงข่าวมูลนิธิบูรณะนิเวศ (EARTH) และอาร์นิกา (Arnika) เนื่องใน "วันโอโซนโลก"
(16 กันยายน 2563)

อ่านต่อ...

รายงานพิเศษ: "ชะตากรรม 19 ปี" ของชาว "น้ำพุ" ภายใต้กิจการ "รีไซเคิล" ของบริษัทแวกซ์ กาเบ็จฯ (12 ก.ค. 63)

อ่านต่อ...

ภาพสไลด์: สรุปผลโครงการเพื่อนหญิงสุขภาพดี [Canada Fund] 2020

อ่านต่อ...

ภาพสไลด์: โครงการและแผนงานกิจกรรมเพื่อนหญิงสุขภาพดี [Canada Fund] 2020

อ่านต่อ...

โครงการเพื่อนหญิงสุขภาพดี

อ่านต่อ...

แนะนำโครงการ "สมุทรสาครสีเขียว"

อ่านต่อ...

รายงานการศึกษาสภาพแวดล้อมบริเวณศูนย์กำจัดขยะเทศบาลเมืองกระบี่ จ.กระบี่ (ม.ค. 62)

มูลนิธิบูรณะนิเวศ
(มกราคม 2562)

อ่านต่อ...

เอกสารนำเสนอ: สถานการณ์ของเสียภายในประเทศ ปัญหา และผลกระทบด้านมลพิษ (3 พ.ย. 61)

มูลนิธิบูรณะนิเวศ

(3 พฤศจิกายน 2561)

อ่านต่อ...

รายงาน: แนวทางการจัดการขยะอย่างมีส่วนร่วม กรณีตำบลโคกสะอาด อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ (2552)

รายงานการศึกษาเชิงปฏิบัติการเบื้องต้นเพื่อศึกษาผลกระทบและแสวงหาแนวทางการจัดการขยะอย่างมีส่วนร่วม
กรณีตำบลโคกสะอาด อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์

(2552)

อ่านต่อ...

รายงานผลการตรวจสอบน้ำใต้ดินภายในโรงงานของ หจก. บานาน่า ดิสโพเซิล จ.ฉะเชิงเทรา (ก.ค. 62)

โดย มูลนิธิบูรณะนิเวศ  
Ecological Alert and Recovery – Thailand  (EARTH)

(กรกฎาคม 2562)

อ่านต่อ...