มูลนิธิบูรณะนิเวศ

"แยกขยะ" ใครว่ายาก? กับคุณเบีย มนทกานติ รังสิพราหมณกุล: ตอนที่ 1 ฉบับเต็ม (6 มิ.ย. 61)


"แยกขยะ" ใครว่ายาก? กับคุณเบีย มนทกานติ รังสิพราหมณกุล: ตอนที่ 1 ฉบับเต็ม 

 

 

บทสารคดี: กานต์ ทัศนภักดิ์ 


ถ่ายภาพ: กานต์ ทัศนภักดิ์ และวีรภัทร เพคยางกูร

บันทึกเสียง: พุทธิพงษ์ อรุณเพ็ง

ควบคุมแสง: กำจร สันกว้าง


 

ลำดับภาพ: กานต์ ทัศนภักดิ์
 

กำกับภาพ: พุทธิพงษ์ อรุณเพ็ง

กำกับการถ่ายทำ: กานต์ ทัศนภักดิ์