มูลนิธิบูรณะนิเวศ

ห้องภาพ


ตรวจโรงขยะตำบลสองคลอง (17 ธ.ค. 54)


ภาพโดย ดาวัลย์ จันทรหัสดี
(17 ธันวาคม 2554)

อ่านต่อ...

ตรวจทิ้งขยะตำบลสองคลอง (14 เม.ย. 54)

ภาพโดย ดาวัลย์ จันทรหัสดี
(14 เมษายน 2554)

อ่านต่อ...

ตรวจโรงขยะตำบลสองคลอง (11 เม.ย. 54)


ภาพโดย ดาวัลย์ จันทรหัสดี
(11 เมษายน 2554)

อ่านต่อ...

โรงงานกำจัดขยะ จ.ภูเก็ต (10-11 ธ.ค. 53)

มูลนิธิบูรณะนิเวศ ลงพื้นที่ จ.ภูเก็ต เพื่อเก็บตัวอย่างจากพื้นที่รอบๆ โรงงานกำจัดขยะ เมื่อวันที่ 10-11 ธันวาคม 2553

ภาพโดย เพ็ญโฉม แซ่ตั้ง และวลัยพร มุขสุวรรณ
(10-11 ธันวาคม 2553)

อ่านต่อ...

โคกสะอาด: ภาพการเผาขยะที่เหลือจากการคัดแยก (26 มี.ค. 51)

ภาพการเผาขยะที่เหลือจากการคัดแยก และสภาพแวดล้อมบริเวณใกล้เคียง
ต.โคกสะอาด  อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2551

ภาพโดย สุกรานต์ โรจนไพรวงศ์
(26 มีนาคม 2551)

อ่านต่อ...

โคกสะอาด: เก็บตัวอย่างสิ่งแวดล้อม (26 มี.ค. 51)

มูลนิธิบูรณะนิเวศลงพื้นที่ ต.โคกสะอาด  อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์  เพื่อเก็บตัวอย่างสิ่งแวดล้อมจากพื้นที่ เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2551

ภาพโดย สุกรานต์ โรจนไพรวงศ์
(26 มีนาคม 2551)

อ่านต่อ...

โคกสะอาด: ธุรกิจคัดแยกขยะ (3 - 4 มิ.ย. 50)


ภาพสถานประกอบการธุรกิจคัดแยกขยะในพื้นที่ ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ และพื้นที่ใกล้เคียง

ภาพโดย สุกรานต์ โรจนไพรวงศ์
(3 - 4 มิถุนายน 2550)

อ่านต่อ...

โคกสะอาด: หมู่บ้านแยกขยะ (3 - 4 มิ.ย. 50)

มูลนิธิบูรณะนิเวศลงพื้นที่ ต.โคกสะอาด  อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ เพื่อเก็บข้อมูล เมื่อวันที่ 3 - 4 มิถุนายน 2550

 

ภาพโดย สุกรานต์ โรจนไพรวงศ์
(3 - 4 มิถุนายน 2550)

 

อ่านต่อ...

มาบตาพุด: การกัดเซาะชายฝั่ง (25 ก.พ. 50)

ภาพการกัดเซาะชายฝั่ง บริเวณชายทะเลใกล้นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง

ภาพโดย เพ็ญโฉม แซ่ตั้ง
(25 กุมภาพันธ์ 2550)

อ่านต่อ...

แม่เมาะ: ประท้วงการประชุมถ่านหินโลก (24 ม.ค. 48)

ภาพการชุมนุมประท้วงการประชุมถ่านหินโลก ที่ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2548

ภาพโดย ฝ้ายคำ หาญณรงค์
(24 มกราคม 2548)

อ่านต่อ...