มูลนิธิบูรณะนิเวศ

เก็บตัวอย่างสิ่งแวดล้อม: ปราจีนบุรี - ฉะเชิงเทรา (19 ก.พ. 59)

เก็บตัวอย่างสิ่งแวดล้อม: ปราจีนบุรี - ฉะเชิงเทรา

มูลนิธิบูรณะนิเวศ (EARTH) และ Arnika ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างสิ่งแวดล้อม ที่ จ.ปราจีนบุรี และ จ.ฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559

ภาพโดย กานต์ ทัศนภักดิ์
(19 กุมภาพันธ์ 2559)